draaiboek punt 1

voorafgaand aan het repetitieproces
samen met bestuur (en evt regisseur) een realistische werkbegroting opstellen.
plek waar voorbeelden te vinden zijn
uitleg 3 soorten: klein, middel, groot
draaiboek punt 6

budgetbewaking is een belangrijk aspect van de taken van de productieleider
wanneer er ‘grootschalig’ wordt geschoven met bepaalde uitgavenposten,
moet dit met het bestuur worden overlegd.

 

draaiboek punt 7

duidelijk maken dat de productieleider de budgetbeheerder is
en dat declaraties bij hem moeten worden ingediend.
de productieleider geeft deze vervolgens aan de penningmeester die voor de
uitbetaling zorgt.

 

draaiboek punt 9

afhankelijk van de grote van de productie moeten er soms fondsen worden aangeschreven
voor het verkrijgen van subsidie.
dit hoeft niet perse te gebeurden door de productielieder, maar wel in goed overleg met hem.
er wordt een realistische maar op het fonds aangepaste begroting gemaakt, waarin de wensen
van het specifieke fonds zichtbaar zijn.
verder wordt er een artistike concept van de plannen meegestuurd en een duidelijk pr plan.
ook deze moeten zijn afgestemd op de specifieke wensen en richtlijnen van het fonds.

 

draaiboek punt 29

bij een grote voorstelling waar subsidies aangevraagd zijn
het bestuur vragen om een lijst van fondsen die geld beschikbaar hebben gesteld
en dit doorgeven aan de prman voor in het programma boekje.

 

draaiboek punt 31

een aparte uitnodiging sturen naar het college van b&w vd gemeente winsum
en naar ex-burgemeester drees.
adressen en iovivat briefpapier aanwezig bij de secratris.
bij grote producties waarvoor subsidies zijn verkregen , krijgen ook de fondsen 2 vrijkaarten

draaiboek punt 34

alle verkregen declaraties indienen bij de penningmeester.
een totaalbudget-overzicht aan de penningmeester geven
dit laatst is bij een kleine of normale voorstelling meestal niet nodig.
aangezien de penningmeester dit dan makkelijk zelf kan doen
bij een locatie voorstelling is het echter prettig wanneer de penningmeester
exact kan zien wat de werkbegroting was en wat de daadwerkelijke
begroting/afrekening is geworden

 

tip: tijdig bonnen vragen bij prod team
tip kasboek bijhouden

draaiboek punt 35

in overleg met de penningmeester regelen van betalingen van
betrokkenen zoals licht, geluid , grime etc
ook voorschieten eten etc
declaratieformulier

als bijlage bij het productiedraaiboek zit een declaratieformulier voorbeeld
tip
voorbeeld

voorbeeldbegrotingen zijn bij de penningmeester, digitaal

eindverhaal veantwoording naar subs schrijven

btw

alle pers vergoedingen zijn incl btw

huur rep ruimte
mee nemen in begroting

eten

tijdens lunches rep dagen

maar ook lekkers bij repetitie

en als het kan avondeten tijdens voorstellingen
rekwisieten
ook post voor opnemen

 

opnames video/foto
ook geld voor reserveren

24 januari, 2012 13:27

Reacties zijn uitgeschakeld.