Lid worden?

Wil jij misschien lid worden van Iovivat? Momenteel hebben we genoeg leden en komen geïnteresseerden op een wachtlijst.

Op deze pagina vind je  informatie over hoe het reilt en zeilt bij Iovivat. Want Iovivat is meer dan alleen toneelspelen.

Rederijkerskamer Iovivat is een vereniging met maximaal 40 actieve leden van uiteenlopend pluimage waar diversiteit van harte verwelkomd wordt. In onze Rederijkerskamer wordt voornamelijk geacteerd, maar ook aandacht besteed aan diens herkomst uit de Rederijkerij, bijvoorbeeld middels poëzie, proza, improvisatie en/of memorisatie.

Wij zijn geen vereniging die het standaard “jaar rond elke week behalve schoolvakanties op de vaste avond” samen komt. Wij werken namelijk vooral met producties. Als er een productie (toneelstuk) op poten wordt gezet, wordt daar een team omheen gezocht voor de regie, productie, decor, licht, geluid, muziek, kostuums, grime, PR…. en natuurlijk acteurs.

Dit doen we zo veel mogelijk samen, en al deze taken worden ook in principe door leden ingevuld. We kiezen een stuk, locatie, repetitieavond (vaak donderdag, maar andere avonden kunnen ook) en gaan aan de slag. Serieus bezig zijn en samen plezier hebben gaan dan hand in hand. Na repetities samen opruimen en na-borrelen maken ons een nog hechtere club. Naarmate we dichter bij de uitvoeringen komen, gaan we steeds intensiever aan de slag en heb je het dan steeds wat drukker. Na de uitvoeringen -die gewoonlijk een tot twee weken duren waarbij je dan meerdere avonden per week en in de weekeinden ook matinée hebt- is er een periode van rust.  

Als lid van Rederijkerskamer Iovivat is het niet gegarandeerd dat je altijd mee acteert. Je kan ook gevraagd worden voor een van de andere, net zo nodige, rollen in een productie. En we kunnen ook niet altijd alle veertig leden bij elke productie laten meespelen. Vaak wordt vooraf geïnventariseerd wie interesse heeft in welke rol, dan ben je vrij je beschikbaarheid al dan niet aan te geven. Indien je voor een rol -in de brede zin van het woord dus- gevraagd wordt, kan je daarna ja of nee zeggen. Wij nemen onze producties, ongeacht het genre, serieus en streven naar kwalitatief goede uitvoeringen. Als je in een productie instapt, betekent dat wel commitment vanaf dat moment!

Zoals gezegd: wij doen het zo veel mogelijk samen. Saamhorigheid is daarom van groot belang voor ons, iedereen moet zich bij ons op zijn/haar gemak kunnen voelen. Daarom vinden wij het belangrijk dat we niet alleen samen naar uitvoeringen toe werken, maar ook allemaal meedenken over het wel en wee van de vereniging. We hebben daarom drie keer per jaar ledenvergaderingen waar iedereen elkaar op een prettige manier ontmoet en inspraak gestimuleerd wordt. Er zijn diverse commissies waarin we roulerend zitting nemen en die de vereniging gaande houden. Er is voor iedereen wel iets waarin hij of zij goed is (of juist meer van wil leren) en de bijeenkomsten van de commissies zijn ook een goede balans van serieus bezig zijn en plezier hebben, net als de repetities en ledenvergaderingen. 

We brengen ook graag even onze jaarlijkse kaasfondue, waar we allemaal in een door de kaasfonduecommissie gekozen rol mogen verschijnen en die mede gestoeld is op de traditie van het Rederijken, onder de aandacht als een hoogtepunt in het jaar. En ook de (on-)regelmatig terugkerende kampeerweekeinden in het najaar om het acteerseizoen te openen zijn absoluut de moeite waard. 

Word je hiervan enthousiast en wil je meer weten?

Bel met het secretariaat, 06 44 15 24 73.

Of stuur een mail naar Info@Iovivat.info.