Home

Iovivat speelt dit najaar een grote produktie in en om het Oostumer kerkje. Aan de exacte uitwerking wordt nog hard gewerkt, maar dit is de voorlopige opzet:

“De Ploeg, Opkomst en Uitbloei”

Rederijkerskamer Iovivat uit Garnwerd heeft sinds jaar en dag haar thuishonk in een door de Ploegschilders veel geschilderd onderwerp: het pittoreske kerkje van Oostum. De 100e verjaardag van Kunstkring De Ploeg inspireert tot een voorstelling dat landschap, gebouw, plaatselijke bevolking en schilderijen samenvoegt met theater, in drie bedrijven. Hiermee willen we ons publiek graag zelf de betovering laten ervaren die schilders als Jan Altink, Johan Dijkstra en Jannes de Vries aanzette tot vastleggen van deze plek:

  1. Aan boord

    Het publiek gaat bij Wetsingesluis aan boord van een tweetal boten (De Nynke van Hichtum en de Beppe Baukje) en wordt over het Reitdiep naar Wierumerschouw gevoerd. Aan boord een simpele maaltijd die recht doet aan de tijd waarin het publiek zich gaandeweg waant. Langs de voorbijglijdende oevers duiken regelmatig personages uit de Ploeg op.Jan Wiegers

  2. In de Groninger klei

    Alle verhalen zijn echt, waargebeurd en uit de eerste hand overgenomen van (hele oude) oud-bewoners van Oostum. Bijna allemaal zijn ze terug te vinden op het kerkhof. Zelfs Tietje Bouma, een eenzaam grafje van een 15 jarig meisje, komt zo tot leven…….

  3. Op de Oostumer wierde en in het kerkje

    Tegen zonsondergang wordt de wierde beklommen. Bovenop staat het Ploegkoor, gevormd door ‘De Constante van Faraday’. Het publiek wordt ontvangen met op kunstwerken van De Ploeg geïnspireerde en speciaal hiervoor gecomponeerde liederen. De werken die ter inspiratie dienden worden tijdens het zingen buiten geprojecteerd.

Tot slot volgt in het kerkje een voorstelling over de opkomst en ondergang van de eerste Kunstkring De Ploeg. In een tiental scenes volgen we het ontstaan, de bloei en teloorgang. Het leven van Jan Wiegers is daarbij leidraad. We zien o.a. zijn ontmoeting met Kirchner in Davos, vernietigende kritieken op het werk van Wiegers, De oprichtingsvergadering in 1918 met het kiezen van de naam, in de Rode Hel, schilderen bij het Blauw Börgje, Le Boef sur le toit (waarvoor Jan Wiegers de poppen en het affiche maakte), tegenstelling binnen De Ploeg, De wereld in brand. De witte muren van de kerk worden gebruikt om veel Ploegwerk te laten zien.

De voorstelling eindigt met een blik in het nu, waarbij schilderijen van de huidige generatie Ploegleden worden getoond.

 

Bijzonder in de voorstelling is juist de combinatie van theater met kunst, muziek en authentieke verhalen uit de plaatselijke historie, in samenwerking met de huidige lokale bevolking. Iovivat brengt daarmee niet alleen de Ploeg en haar onderwerpen letterlijk opnieuw tot leven, maar creëert ook in het hier en nu een verbinding tussen ‘de landarbeider/ agrariër’ en ‘de kunst’.