TIJDSPAD PRODUCTIE

draaiboek punt 8

samen met het productieteam
(regisseur, decor, techniek, kostuum, grime, pr , evt muziek evt rekwisieten ..)
een tijdspad makenen een helder taakomschrijving voor allen vastleggen.

draaiboek punt 10

afhankelijk van de grote van de productie, regelmatig overleggen
over de stand van zaken met het productieteam.
wie doet wat? Wanneer doet men dat? Wat moet er nog gebeuren
en wat is afgerond?
dit is wellicht de belangrijkste taak van een productieleider
de kunst is om zoveel mogelijk te delegeren, zodat een
productieleider ‘slechts’zo nu en dan moet checken of de dingen
ook daadwerkelijk gebeurd zijn.

draaiboek punt 30
donateurs drie weken van te voren op de hoogte brengen van de voorstelling
dit hoeft een productieleider niet alleen te doen uiteraard
veelal verspreiden wies en tineke de flyers bij alle donateurs in garnwerd e.o.
de productieleider hoeft dan slechts de ver weg wonende donateurs op de hoogte te brengen.
een lijst van donateurs is aanwezig bij de secretaris

draaiboek punt 31
een aparte uitnodiging sturen naar het college van b&w vd gemeente winsum
en naar ex-burgemeester drees.
adressen en iovivat briefpapier aanwezig bij de secratris.
bij grote producties waarvoor subsidies zijn verkregen , krijgen ook de fondsen 2 vrijkaarten

draaiboek punt 36
indien nodig een eindevaluatie regelen
bij kleinere producties gebeurt dit lang niet altijd
maar bij een grote locatievoorstelling meestal wel
op zo’n avond moet er behalve een locatie ook soms beeld- en geluidsmateriaal
en hapjes en drankjes worden geregeld.

draaiboek punt 37
indien nodig met het bestuur het productiedraaiboek doorspreken
en punten toevogen die er niet in staan vemeld en waar men
tegen aan gelopen is,

TIPS

opruimen regel bij alles wat je leent vooraf al wanneer het terug moet/gaat
en wie dat doet : halen ze het zelf op, of komen wij het brengen

regel ook binnen iovivat tijdig het opruimen/rijden NA afloop
vooraf loopt iedereen vanzelf hard mee, achteraf is moeilijker.

op een locatie hoort schoonmaken aan het einde er ook bij

hoe goede lijsten bij: wat van wie komt!

ehbo

koken als er tijd/mensen/geld is
bij de man en zijn schaduw (2012) bleek het super te werken
dat elke dat een iovivatster met een enorme pan eten kwam
rust, gezellig, iedereen eet goed, samen gevoel etc
want grime/omkleden valt altijd rond etenstijd

aukje doet het ook, maar betaald!
toi toi

foto’s en video tijdig regelen
foto’s roos van wies

andere feesten met planning uitvoeringen: hoe rekening met
garnwerd grandioos en Te gast in garnwerd etc

hoogwerker inplannen: 1 dag voor techniek in hangen
andere dag voor decor inhangen
tegelijk op 1 of 2 dagen werkt niet

bedankjes

11 januari, 2012 13:46

Reacties zijn uitgeschakeld.