Notulen ledenvergadering Iovivat

Dinsdag 9 juni 2015

Café Hammingh, aanvang 20:15

 

Afwezigen: Uulco, Marthe, Christine, Hesther, Tineke, Maarje en Marjan (komt later)

 

 1. Opening

Opening van de vergadering door Hanna.

Welkom nieuw lid: Annemiek!

 

 1. Ingekomen stukken/Mededelingen bestuur
 2. Der Aa Theater organiseert op 24 en 25 oktober een Grunniger theaterfestival. Iovivat is gevraagd om hier eventueel iets in te betekenen. Terugkijkend naar de verschillende eenakters van het “Iovivat draait door” project komen er aan tafel verschillende ideeën op tafel (niet altijd serieus). Henk en Carla hebben het over maatregels ofzoiets.
 3. Kpgrv
 4. Studentenvereniging Biologie zoekt regisseurs (Johan mailt)
 5. Aanmelding van een nieuw lid. Zijn naam is Hans en is nu al heel enthousiast. Hij is ook nog eens meubelmaker en heeft passie voor toneel. Gerro stuurt de aanmeldingsmail (van Hans) naar Johan en die zal vervolgens Hans uitnodigen voor de volgende Jaarvergadering in September.
 6. Niet op papier maar wel een mededeling van Hanna. Maartje gaat met haar werk het nog veel drukker krijgen van september t/m december, dus zal Hanna voor haar, in die periode met de hamer op de tafel blijven slaan.

 

 1. Mededelingen bestuur

Vanwege Maartje haar afwezigheid neemt Hanna met hamer de honneurs waar als voorzitter.

 

 1. Notulen Jaarvergadering 4 december 2014

Mooie notulen. Renate heeft het over ene Alexander (eventueel nieuw lid) die nooit kwam opdagen.

 

 1. “E & Kreuk, kreng, gekrengt” en “Iovivat draait door”

 

Allereerst een reactie van Christine dat ze mega trots is op alle spelers. In het bijzonder op onze 2 kersverse speelsters Annemiek en Emma die hun acteerdebuut hebben gemaakt. Chapeau!

 

Jose geeft aan dat ze enorm genoten heeft van het repetitieproces met de kleinste jeugd. Met kinderen werken die bijna nog nooit gespeeld hebben en uiteindelijk stuk voor stuk op hun eigen manier de sterren van de hemel spelen. Tof

 

Anka noemt een reactie van publiek Iovivat draait door, dat de link werd gelegd met klein Oerol, dat vooral de sfeer gezellig en intiem was.

 

Nienke vond het heerlijk om even niet mee te spelen en een locatie te zijn

Margreeth is trots!

 

De evaluatie van de kleinste jeugd heeft inmiddels plaatsgevonden met veel snoep en een mooie Dvd, geproduceerd door Niels Smit Duyzentkunst. Alle kinderen willen volgend jaar weer op toneel ,behalve Hanne, want die gaat verhuizen naar Zuidhorn. Nienke daarop aanvullend laat weten dat er op het schoolplein gepraat word. Er is veel enthousiasme rondom het “op toneel gaan””, dat zelfs voetballertjes aan het twijfelen worden gebracht. Toneel lijkt echt hip te zijn! Cool

 

De evaluatie van E zal 10 juni plaatsvinden. Hanna zal hier vanuit het bestuur bij aanwezig zijn. Dit om reacties te kunnen horen over wat er in de groep leeft. etc en om te inventariseren wie er volgend jaar weer op toneel wilt

 

 

Geestje vertelt over het Schouwerzijl festival en/of wij daar met 1 of meerdere eenakters (Iovivat draait door) eventueel willen gaan spelen. Het zou mooi zijn om aan het carrousel concept vast te houden, dus op verschillende locaties en niet bijvoorbeeld alleen in het dorpshuis. De desbetreffende persoon waarmee Geestje gesproken heeft, kan contact opnemen met Maartje.

 

De agendapunten 6 en 7 ,Jeugd en Professionalisering, schuiven we voor het grootste gedeelte door naar de volgende vergadering, aangezien Maartje niet aanwezig is en zij hier het 1 en ander over te vertellen heeft.

 

Over de jeugd voor het komende seizoen is er nog wel het 1 en ander gezegd. De jeugdcommissie, bestaande uit: Gerro, Christine, Maartje, Marleen en Jose zullen op de eerstvolgende vergadering met een voorstel komen. Te denken valt aan:

 • Hoe groepen in te delen? Op leeftijd, niveau, of een mix?
 • Is er een limiet mbt aanmeldingen?
 • Hoe zit het met de doorstroming van de jeugd naar volwassen groep?

 

Dat soort dingen.. De jeugdcommissie gaat dit bedenken en komt dus, zoals eerder vermeldt, met een voorstel.

 

 1. Plannen Artistieke Commissie

 

 • Bommelproject vader van Martin Toonder (eind december 2015, rond kerst)

 

Een korte voorstelling van Iovivat in het Hogeland museum te Warffum. Hier zal ook een expositie zijn over de vader van Martin Toonder. Het publiek zal arrangementen kopen die bestaan uit een treinreis (Groningen-Warffum) en toegang tot alles wat er in Warffum te doen is die dag. Het idee ligt er om ook in de trein (in een speciale coupé?) naar Warffum iets voor de bezoekers te doen als Iovivat en hiermee eventueel een link te leggen naar de voorstelling in het Hogeland museum.

 

Concretere plannen worden bedacht. Wel is bekend dat er tussen september en december gerepeteerd zal gaan worden. De voorstelling zal rond de kerst worden opgevoerd in Warffum

 

Voor nu willen Johannes, Nienke, Jose en Henk meedoen.

Eventueel oude jeugdleden moeten benaderd worden.

 

Voor Iovivat is het financieel gezien een zeer aantrekkelijk project!

 

 • Muzikale Shakespeare Iovivat ( juni 2016 spelen)

 

Niet een groot buiten project met koren zoals we gewend zijn, maar puur Iovivat en een locatie binnen. Er word gekeken naar verschillende muzikale comedy’s van Shakespeare. Veel zang en muziek.

In Januari beginnen de repetities. Regie: Ben

 

 • Workshops etc.

 

Anka wil wel regisseren en denkt aan een samenwerking met Annemiek. In september komen ze met een een voorstel.

 

 • Eenakterfestival Der Aa Theater ( 24/25 oktober 2015, zie ook ingekomen stuk 1)

In Oktober zullen de voorrondes zijn, in November de finale. Willen we hier aan deelnemen? Zo ja, met welke eenakter? Of meerdere? We vragen hierbij de regisseurs van “Iovivat draait door” (Niels, Hesther, Christine en Renate) om eigen spelers te benaderen/ polsen of er animo voor is.

 

 

 1. Kledingschuur

 

De strontcommissie laat weten dat de stront bijna weg is uit de schuur. Er ligt nog wel een klein laagje, maar als dit opdroogt is er geen stank van stront meer. De bewoners (Fam. Vergeer) hebben aangeboden dit af te dekken met landbouwplastic. In ruil hiervoor willen ze graag 2 vrijkaartjes voor de volgende voorstelling van Iovivat en een zelfgemaakte walnotentaart van Geestje.

 

Nu over de kleding.

 

Door de hoeveelheid en dus zwaarte van de kleding, hangen deze praktisch op de grond. ( De kleding hangt aan bevestigde touwen, die dit niet meer kunnen dragen) Marjan legt uit dat er een nieuw ophangsysteem moet komen. Daarnaast deelt ze mede dat er misschien ook wel kleding weg kan. Samengevat: de kledingschuur moet opgepimpt worden!

Dit gaat gebeuren in het 2e weekend van september 2016

 

Helpers: Marleen, Hanna, Renate,Marjan, Annemiek, Niels, Johannes, Geestje en Anka

 

Niels wil een ophang/opbergsysteem bedenken en zal dit verder met Marjan overleggen ( ook hoe en wanneer dit te bevestigen in de schuur) Er is afgesproken dat het systeem in het 2e weekend van september klaar is.

 

Annemiek komt met het idee om de kledingzolder van de Kromme Akkers (waar veel mooi spul hangt) te verplaatsen naar de Iovivat schuur, zodat alle toneelkleding van Garnwerd onder 1 dak te vinden is. Zij gaat dit verder overleggen met de school.

 

 1. Commissies in beeld en uitvoering

 

Artistieke Commissie (Ben, Gerro, Anka, Johannes, Hesther en Renate)

Commissie Rederijken (Regina en Johan) Mag wel wat peper in

Jeugdcommissie ( Gerro,Christine,Maartje, Marleen en Jose)

Strontcommissie (Hanna en Geestje) Is behoorlijk actief geweest

Commissie Fotoboek (Margreeth en Tineke) Zijn nog steeds in gesprek. Snelheid geboden.

Kampeercommissie (Johannes, Anka en Jose) U hoort van ons!

Verhuiscommissie prijzenkast (Tineke en Johan ) Waar zijn de prijzen?

Kascommissie (Wisselend, laatste Tineke en Wies)

Commissie kaasfondue (Anka, Hanna, Christine en Marjan)

Commissie workshops (Renate en Anka)

Pr commissie ( Johannes, Henk, Johan en Marleen)

Kledingschuurcommissie

 

Fusering van de stront- en kledingschuurcommissie is een goed idee

 

11 en 12. Wvttk/ Rondvraag

 

 • Ben is benaderd door Petra Veldman. Op 4 juli organiseert zij op Camping Rodehaan tussen 13:00- 17:00 uur een ludieke bijeenkomst met muziek, workshops e.d. Mbt het onderwerp dat de NAM wil gaan boren in Feerwerd/Saaksum, wat niet oké is. Ze komt met de vraag of Iovivat daar iets aan bij zou kunnen/willen dragen.

 

Conclusie: Als vereniging gaan we dit niet doen. Tis bovendien te kortdag. Johan zal dit terugkoppelen aan Petra Veldman.

 

 • Wies is 40 jaar lid! Gefeliciteerd Wies 🙂 Ze trakteert op bitterballen, heerlijk hè?
 • Het kampeerweekend is 4,5 en 6 september bij Geestje en Pieter in Schouwerzijl. Er is een kampeercommissie (Anka, Johannes en Jose) in het leven geroepen die een programma zullen bedenken. Noteer in je agenda als je wilt komen.
 • Margreeth vraagt zich af waarom ze als slapend lid entree moet betalen voor voorstellingen
 • Voorstel van Roger voor een speciaal tarief voor slapende leden en leden in crisis?
 • De jaarlijkse kaasfondue word een agendapunt voor de volgende vergadering in September

 

Feestelijke afsluiting!

 

Groetjes uw notuliste,

 

José Timmer

4 juli, 2015 20:58

Reacties zijn uitgeschakeld.