Jaarverslag 2014 –2015 (4 december – 29 oktober)

IOVIVAT telde dit jaar 30 betalende leden, 2 ereleden te weten Tineke van Huis en Harm-Ydo Hilberdink, en 31 jeugdleden.

Van één donateur is een bijdrage ontvangen van € 20. Er ligt een taak voor de Vriendenclub (Christine, Hanna en Henk) die in het leven is geroepen op de algemene ledenvergadering van 18 februari 2014.

Het bestuur van IOVIVAT bestond dit verenigingsjaar uit:

Maartje de Boer                    (sinds 2010)                              voorzitter

Marjan van den Hof              (sinds 2008)                             algemeen lid

Johan Patje                            (sinds 2011)                              secretaris

Marleen Paulissen                (sinds 2010)                              penningmeester

Hanna Hovinga                     (sinds 2013)                              vicevoorzitter per 13-1-2014

Bestuursvergaderingen

Het bestuur heeft drie keer vergaderd, te weten op 19 april, 2 juni en 13 oktober 2015.

Algemene ledenvergadering

Op 9 juni 2015 is een algemene ledenvergadering gehouden.

Jaarvergadering

De laatst gehouden ledenjaarvergadering was op 4 december 2014.

Commissies

Het afgelopen jaar kenden we de volgende commissies.

De artistieke commissie bestond dit jaar uit Ben, Gerro, Hesther, Johannes, Anka en Renate.

De kascommissie bestond uit: Tineke en Wies.

De jeugdcommissie bestond uit Maartje, Marleen en Jose.

De kaasfonduecommissie bestond uit Anka, Hanna, Christine en Marjan.

De prijzenkastverhuiscommissie: Tineke en Johan.

De commissie Rederijken: Regina en Johan.

Commissie Fotoboek: Magreeth en Tineke.

Kampeercommissie: Johannes, Anka en Jose.

Commissie workshops: Renate en Anka.

PR-commissie: Johannes, Henk, Johan en Marleen.

Kledingschuurcommissie: Marjan en Hesther.

Vriendenclub vrienden/donateurs: Christine, Hanna en Henk.

Verder was er nog een commissie die zich bezig hield met uitwerpselen (Hanna en Geesje). Deze commissie heeft inmiddels haar taak volbracht en is opgeheven.

Producties

Jeugd Iovivat 2014-2015

De twee jongste jeugdgroepen speelden op zaterdagavond 11 april en op zondagmiddag 12 april in de Blauwe Schuit in Winsum hun voorstellingen. Beide stukken zijn geschreven door theatermaker Niels Smit Duyzentkunst.

In de voorstelling Kreuk, kreng, gekrenkt”, in de regie van Gerro Dijk en Jose Timmer, volgen we een gekrenkt elfje dat boos is omdat haar vleugeltje gekreukt is. En oh jee, pas dan maar op! Voor je het weet verandert een lief elfje in een boosaardig wezentje met alle gevolgen van dien… De personages in dit stuk proberen allemaal op hun eigen manier de situatie op te lossen, maar dit lijkt vergeefse moeite. Komt dit ooit nog goed? En wat is er toch met al die strijkijzers…..?

De tweede groep speelt de voorstelling E onder regie van Aafke Renken. Deze voorstelling is haar afstudeerproject van de opleiding tot ‘theaterregisseur voor de amateurkunst’. Wanneer Koning Hubertus van Halenkijn tot Pruisenkul geconfronteerd wordt met een lege schatkist, bedenkt hij een waanzinnig plan om de staatskas weer aan te vullen. De dorpsbewoners vinden de maatregel echter onacceptabel. Ze bedenken een strategie om er onder uit te komen.  Koningsdag nadert en wat is er toch steeds met die geheimzinnige kast daar op het dorpsplein….

De twee voorstellingen zijn beide dagen achter elkaar gespeeld en waren uitverkocht met ongeveer 220 bezoekers in totaal. De samenwerking met de Blauwe Schuit is van beide kanten erg goed bevallen. Aafke Renken (regisseur van buiten) heeft met de regie van de voorstelling E haar afstudeeropdracht van de regie-opleiding met succes afgerond.

Volwassenen Iovivat 2014-2015

Van donderdag 28 mei tot en met zondag 31 mei speelden een viertal voorstellingen onder de noemer “Iovivat draait door”. De voorstellingen “Knijn”, “Er was eens….”, “Zoals het klokje thuis tikt…..” en “Over denken en leven” werden op verschillende locaties in Garnwerd opgediend aan ons publiek.

“Zoals het klokje thuis tikt….”

In een gewone huiskamer, in een gewoon gezin, spelen zich gewone dingen af.

Toch?

Zoals het klokje thuis tikt, tikt het nergens.

Maar als er geen klok is?

Spelers:

Moeder: Annemiek van der Meijden

Vader: Johannes de Bruijne

Zoon: Frank Schuiten, Dennis van der Meer, Gert Meijer, Emiel Tempelman

Dochter: Puck Mastenbroek, Josefien Dijkstra, Emma Zeegers

Regie: Christine Strijker

“Er was eens……….”

Een experiment met 6 vrouwen en een gebeurtenis die een mooi verhaal verdient.

Spelers:

Wies Gorter, Anka Roggeveen, José Timmer, Tineke van Huis, Marleen Paulissen, Marthe Smit Duyzentkunst

Regie: Hesther le Grand

“Knijn”

In een ruimte komen heren A, B en C tot een gemeenschappelijk nummer. Dit leidt tot complicaties. Dan verschijnt ook D ten tonele. Waanzin in een eigen universum dat toch herkenbaar is.

Spelers:

Johan Patje (Niels Smit Duyzentkunst), Uulco Slangenberg, Henk van der Leest, Carla van der Moolen

Regie: Niels Smit Duyzentkunst. 

“Over denken en leven”

Zoveel herinneringen. Mijn hoofd zit helemaal vol.

Er kan niets meer bij. Er kan alleen maar uit.

Rolverdeling:

Alberdiena Renkema : Geesje de Hoop, Hanna Hovinga, Maaike van Vree, Maartje de Boer

Berend Renkema : Gerro Dijk, Wil Pieëte

Thuiszorgverpleegkundige: Gerro Dijk

Regie: Renate van den Broek

Theaterfestival 30 minuten los

De voorstellingen “Er was eens……” en “Over denken en leven” doen mee aan het Theaterfestival 30 minuten los. Op 9 oktober is “Over denken en leven” gespeeld in Groningen en op 31 oktober zijn wij met “Er was eens……” vertegenwoordigd in Leek. Het project wordt afgerond met een zinderende eindfinale in theater van Beresteyn in Veendam op zondagmiddag 8 november a.s.

Artistieke commissie

De Artistieke Commissie is een onregelmatig aantal keren bijeen geweest.

De vergaderingen gingen over het algemeen gepaard met eten, omdat het niet

altijd makkelijk was om de leden van de commissie bij elkaar te krijgen. Het blijken

actieve mensen te zijn.

We kunnen stellen dat de gehouden sessies altijd zeer inspirerend zijn geweest.

Inhoudelijk kunnen we zeggen dat er een tweedeling is: enerzijds de opgevoerde

voorstellingen ofwel het verleden, waarvan in dit verslag reeds kond is gedaan; anderzijds de toekomstplannen waarover later in de vergadering meer.

Overigens vindt de commissie het van groot belang om blijvend gevoed te worden met inhoudelijke ideeën die leven in de vereniging.

Prijzenkastverhuiscommissie

Deze commissie is niet actief geweest.

Commissie rederijken

Deze commissie is niet actief geweest.

Kaasfondue

Op zaterdag 17 januari is de kaasfondue gehouden met als thema “Western”.

Op onze website zijn 137 foto’s van de Western-kaasfondue te zien.

Commissie workshops

Deze commissie zal binnenkort van zich laten horen.

PR-commissie

De pr-commissie heeft haar werk in alle stilte verricht.

Fotoboek

De fotocommissie heeft niets van zich laten horen.

Theater/kampeerweekend

In het weekend van 4,5 en 6 september vond het jaarlijkse kampeerweekend bij Pieter en Geesje in Schouwerzijl plaats. Het weekend stond in het teken van het maken van een film met als thema “Het laatste weekend”. De kampeercommissie bestaande uit Johannes, Anka en José hebben met zeer veel plezier een verhaal bedacht en dit uiteindelijk om weten te toveren in een filmscript. Iedereen kreeg van te voren informatie over de mail, zoals rolverdeling, het verloop van het weekend en geheime opdrachten, zodat iedereen zich op zijn of haar manier kon voorbereiden.

En dat heeft iedereen fantastisch gedaan. Qua kleding, attributen, decor, invulling en inleving van personages etc. is er flink uitgepakt. Aan de hand van een draaiboek en de nodige regie, zijn alle scenes op zaterdag uitgespeeld en op camera vastgelegd.

Het was een stormig, prachtig weekend met elkaar.

Rolverdeling:

Nieuwkomer                         Christine

Pip                                       Pip

Zoethoutje                           Maartje

Inteeker                               Niels

Goeroe                                Ben

Alchemist                             Hesther

Houtvrouwtje                       Geesje

Vuurmaker                           Renate

Darma Lama                         Marjan

Naamgever                           Carla

Zeitchick                              Hanna

Esmeralda Cargot                 Tineke

Volk                                       Wies, Joske, Magreeth

Camera                                 Henk, Johannes

Regie                                   José en Anka.

Kleding

De kledingschuur wordt binnenkort heringericht.

Hesther heeft een oproep gedaan aan de leden om mee te helpen bij die herinrichting. Marjan is uitgeroepen tot grote kleding coordinator.

Verder is er geen stront meer aan de knikker (echte stront dan wel te verstaan).

Vertrokken leden

Dit verenigingsjaar heeft Peter Kremer zijn lidmaatschap opgezegd.

Henk van der Leest is met zijn gezin verhuisd naar Bergen (N-H) om aldaar een geheel nieuw bedrijf op te zetten; Henk is lid gebleven.

 

Sauwerd, 29 oktober 2015

Johan Patje, secretaris

7 januari, 2016 22:02

Reacties zijn uitgeschakeld.