Notulen Jaarvergadering 29 oktober2015

Aanwezig

Wies, Carla, Uulco, Johannes, Renate, Tineke, Magrteeth, Marjan, Johan, Maartje, Hanna, Niels, Hester, Anka, Regina (notulist), Ben, Jose, Geesje, Frank. Na de pauze: Annemiek, Roger, Nynke, Joske.

Afwezig met bericht

Christine, Gerro, Philip, Marthe, Marleen.

Notulen vorige vergadering

De datum van het “festival”in Schouwerzijl moet nog worden vermeld. Verder alles ok, applaus voor José.

Ingekomen stukken

  1. Overlijdensbericht Anneke van Vliet. Enkele leden zijn op het afscheid/de crematie geweest. Frans had gehoord dat er binnen Iovivat iets gedaan zou worden voor Anneke. Hij wil daar graag bij aanwezig zijn. Niemand weet hier iets over. Misschien Harm Ydo??? We (?) zullen hem benaderen. Frans moet wel ingelicht worden of er wel of niet iets gaat gebeuren.
  2. Gemeente Winsum geeft € 973 euro voor de jeugd van Iovivat.
  3. De Eendracht – Jo Willems: Eendracht bestaat op 18 juni 2016 200 jaar. Dit gaat gevierd worden. Ze vragen een artistieke bijdrage van Iovivat. We besluiten hier op in te gaan.

Mededelingen

Excuses van het bestuur voor de late start van het nieuwe seizoen.’

Anka wil een workshop geven. Hierover later meer.

Annemiek heeft gevraag of er familiekorting bestaat bij Iovivat. Alleen voor kinderen van leden wordt 10 % korting gegeven.

Magreeth wil weten of een slapend lid voor voorstellingen moet betalen. Antwoord is nee. Ook de jeugd hoeft niet te betalen. Wel is reserveren noodzakelijk.

Aanmelding nieuw lid: Francien Everts. Ze wordt uitgenodigd voor een volgende bijeenkomst.

Jaarverslag

Johan leest het jaarverslag. Het was weer een jaar vol met activiteiten. Daarvoor zijn veel commissies aan het werk geweest, maar ook zijn er commissies heel rustig ingeslapen. Daarover later meer.

Wel willen we graag nog de vertrokken leden genoemd hebben. Het jaarverslag komt op de website.

Financieel jaarverslag

Marleen is afwezig en Johan neemt waar. We hebben een financieel gezond jaar gedraaid. Van de Jeugd zijn kosten en baten niet gespecificeerd per groep. Frank is daar wel nieuwsgierig naar. We zullen Marleen hiernaar vragen.

De toneelavond, die genoemd wordt, betreft de repetitieavond voor de Carrousel “Iovivat draait door”. Hier waren alle leden bij aanwezig. Iovivat heeft daar e.e.a. voor betaald.

Kascommissie

Wies doet verslag. Alles klopte. Ze begreep het ook, maar vraag haar niet om het na te vertellen… Alle Lof voor Marleen.

Uit de Lief en Leedpot kunnen cadeaus gekocht worden voor verjaardagen, huwelijken etc., mits alle leden zijn uitgenodigd.

Marleen wordt decharge verleend. Applaus voor Marleen.

Tineke vertrekt uit de commissie. Frank gaat er in. Wies blijft.

Bestuurswisseling

Marjan is sinds 2008 bestuurslid. Ze treedt nu af en is niet herkiesbaar. Jose wordt gevraagd om toe te treden. Het antwoord is JA. Jose applaus. Marjan krijgt als dank een bos bloemen en veel waardering en applaus.

 

Pauze

Tineke trakteert. Ze is 50 jaar, een half jaar en een week lid van Iovivat. Hartelijk gefeliciteerd Tineke!!

Professionalisering

Op de site is een draaiboek te vinden over het opzetten van een productie. Gebruik dat!

Betaling van experts: Alleen als er subsidie voor een productie wordt toegekend, kunnen experts betaald worden naar verhouding, naar de begroting, naar betalingen in het werkveld.

Is er geen subsidie, dan zijn wij allen amateurs, ook degenen die een expertise binnen onze vereniging hebben. Uit eigen middelen kunnen zij evt. een vergoeding krijgen, maar dit is niet de standaard. Er zal gekeken worden wat reëel is. Het is hun keus of ze mee doen tegen geen of een kleine vergoeding. Bij iedere productie zal dit opnieuw bekeken en besproken worden.

Als we hier flexibel in zijn, zonder afspraken vooraf, zijn er geen belemmeringen om een leuke productie in gang te zetten. We moeten hier aandacht aan blijven besteden.

Is het nodig om professionelen van buiten in te huren, dan is het weer een ander verhaal. Deze moeten uiteraard betaald worden.

Opvoeringsrechten moeten wel betaald worden. Zie ook Financieel Jaarverslag.

Artistieke Commissie

Hanneke Heerema uit Warffum heeft contact gezocht om het Toonderproject artistiek te ondersteunen. Ben en Niels hebben dit naar zich toegetrokken. Het is nu hun project maar Iovivatleden wordt gevraagd om mee te doen. Iovivat profiteert financieel van dit project voor het leveren van denkwerk etc. Niet verder vertellen, maar er wordt gesproken over wel 2000 euro!

Eerste voorstelling is op 19 december in de trein van Hoofdstation naar Warffum. Er wordt 9 x een arrangement aangebioden. Hier kun je op intekenen bij de organisatie.

Productie

Wat u wilt; As you like it, 12 knights or what you will….

Ben komt na enige uitleg hierover met de Driekoningenavond van Shakespeare, ons wel bekend. Het is een muzikaal stuk, zelfs geschikt voor Geesje. Er kunnen veel deelnemers meedoen. Het is een vrolijk stuk met muzikale omlijsting van smartlapachtige, simpele muziek e.d. Laat je vooral niet weerhouden door je muzikale (on)kundigheden).

Het wordt geen grote productie zoals we veel gedaan hebben. We spelen binnen. Gedacht wordt aan Oostum, de Doorrit o.i.d. Misschien vaker uit spelen. We beginnen in februari en voeren op in de zomer. Er is veel animo, echter afhankelijk van de uitvoeringsdata.

Verder doen we mee met de Eendracht op 18 juni 2016.

Er komt geen Gast te Garnwerd meer. Dus de eerder gemaakte plannen met Belcampo vervallen hiermee voorlopig. De commissie denkt hier verder over na.

Anka’s Meisner workshop

Donderdag 12 november start de Meisner workshop van Anka om 20.00 uur in Oostum(?). Deze is wekelijks, 8 x en duurt tot eind januari. Soms krijg je samen met je toneelpartner oefeningen mee als huiswerk.

Meisner heeft een acteerformule bedacht: waarachtig handelen in een imaginaire situatie. Hiermee kom je dmv impuls met eigen intuïtie, die jou uniek maakt, tot een handeling die alleen bij jou hoort. Ofzo. Toch?

Dmv een oefening laat Anka zien hoe dat kan werken.

Er zijn genoeg deelnemers en geïnteresseerden.

Evt. komt er na deze workshop nog een vervolg.

Anka stuurt een mail hierover naar “allen van Iovivat”.

Knijn

Carla wil graag dat Knijn nog eens opgevoerd wordt en dan met Johan, die destijds door omstandigheden af moest haken. Misschien kan dit in Houwerzijl.

Geesje zal het voorleggen aan de commissie van Schouwerzijl.

Carla zal de Freebikers hiervoor regelen.

Jeugdcommissie

Er zijn 3 groepen met totaal 26 leden.

Jose heeft de jongste groep onder haar regie.

Grytha Visser de oudste en Hester en Niels de middelste.

Er is nu subsidie voor de jeugd. We hebben enthousiaste spelers.

En het levert nog meer op: 5 van de jeugdleden zijn nu naar de volwassenengroep doorgestroomd.

Frank, Josefien, Gert, Emiel en Sanne.

Kaasfonduecommissie

De kaasfondueavond is niet meer wat het geweest is. Het is te weinig artistiek.

Gooien we het over een heel andere boeg? Wordt het een avond of een weekend? Terug naar het oude, zoals destijds bij Carla? Een andere ambiance oud en krakkemikkig?

Carla wil nieuw leven inblazen in de bonte avond tijdens het kaasfondue. Is daar behoefte aan?

Antwoord is ja.

De commissie zal dit jaar bestaan uit Carla, Nynke, Gerro en Joske.

PR Commissie

Voor Henk moet een ander lid gekozen worden. Dat wordt Nynke.

Samen met Marleen, Johan, Johannes.

Fotoboekcommissie

Tineke, Wies en Magreeth willen graag de foto’s op cd aangeleverd hebben. Wies is handig genoeg om daar iets mee te doen. Ze zullen er snel werk van maken.

Commissie Rederijken

Johan en Regina. Er is het laatste jaar geen actie geweest. Toch is er wel behoefte aan. Wies en Geesje treden toe tot de commissie. Het komend jaar zal er weer gerederijkt worden.

Prijzenkastcommissie

“We zijn druk bezig”.

Wvttk

Niels zal een begroting voor de jeugdcommissie overleggen aan Marleen. Maartje zal hierbij al oud lid van de commissie ook aanwezig zijn.

Rondvraag

Marjan – Komende zondagen gaat een groot team met de kleding bezig. Vanaf 10.15. Koffie, broodjes en een pisemmer aanwezig.

We krijgen 75 euro voor verhuur kleding van Happy Eend film.

Renate – Het stuk Denken en Leven komt a.s. zaterdag in Leek. Komt allen!

Johannes – De film van het Kampeerweekend bij Geesje is in wording.

Geesje – Dommerholt is te koop. We moeten op zoek naar een nieuwe locatie voor de kleding.

Niels – de kleding is gemakkelijk verhuisbaar.

Joske – Morgen moet Denken en Leven op Facebook. Hester belt Henk hierover.

José – Wanneer is het kaasfondue?

Ben – Op 8 november is het festival Dertig minuten los. Op 11 november is de KPGRV gedichtenavond.

Ben – De dorpsvisiecommissie wil een film maken en aanbieden aan de Gemeenteraad en B&W. Er komt een oproep voor acteurs. Gedacht wordt aan: bij de school een file veroorzaken van rollators voor het winkeltje, dat door kleuters beheerd wordt…, etc…

 

Sluiting vergadering.

7 januari, 2016 22:11

Reacties zijn uitgeschakeld.