Notuelen ALV Iovivat vrijdag 17 februari, bovenzaal Cafe Hammingh

 

Aanwezig: Niels, Jose, Frank, Hannah, Magreeth, Hesther, Johannes, Nynke, Marleen, Ben, Tineke, Wies, Roger, Uulco, Robbert, Gerro, Geesje, Maartje, Renate, Anka, Annemiek en Christine (om 22.10)

 

 1. Niels opent de vergadering
 2. Gerro is notulist
 3. Mededelingen van het bestuur:
 4. De nieuwe bestuurssamenstelling is als volgt:
 • Niels: voorzitter (heeft de hamer gelijmd)
 • Jose: vice-voorzitter
 • Frank: penningmeester
 • Hanna: notulist, algemeen lid
 • Johan: secretaris
 1. Besluitvorming rondom het social-media vraagstuk: Als iets van Iovivat een productie betreft, dan mag het naar buiten worden gebracht op de social media. Alles wat niet productie-gerelateerd is wordt niet op de sociale media geplaatst.
 2. Met betrekking tot de video van het kampeerweekend, is het volgende besloten: Er wordt een tekst bij de video op youtube gevoegd over wat het is en waarvoor het gemaakt is.
 3. Ingekomen stukken:
 • Uitnodiging van de Eendracht voor “Vrouw van de zee”
 • Uitnodiging van het Cultureel Centrum in Bunne. Zij bestaan 5 jaar en hebben Iovivat gevraagd iets te spelen in hun jubileumweekend. Maar…we hebben niets, dus: We kunne niet naar Bunne.
 • Iovivat is door Fokko Leutscher benaderd om de reunie van de tentoonstelling “Hammingh 180 jaar/Dorpsvereniging 30 jaar” wederom op te leuken. In de vergadering wordt besloten: Vorig jaar hebben we genoeg gedaan, dit jaar doen we iets.
 1. Notulen van de vorige vergadering. Toevoeging op pagina 2: “Wies zit nog 1 jaar in de kascommissie, Renate zit ook in de kascommissie en Marjan kijkt niet meer mee”.
 2. Presentatie van de uitkomst van de enquete door het bestuur:
 • 28 van de 36 leden hebben de enquete ingevuld.
 • De voorzitter houdt niet van enquetes, maar die is er toch gekomen
 • De voorzitter houdt ook niet van powerpoint presentaties, maar ook die is er toch.
 • Voor de belangrijkste conclusies verwijs ik naar de uitgebreide presentatie van Niels die op de site zal worden gezet.
 • Niels zet uiteen dat het vetorecht statutair binnen Iovivat niet bestaat. Het bestuur stelt vast dat individuele leden altijd bezwaar kunnen aantekenen tegen het lidmaatschap van iemand en dat het bestuur daar vervolgens over moet beslissen. De consequentie daarvan is ook dat het bestuur mag en moet worden aangesproken wanneer het niet lekker loopt met nieuwe leden.
 • Na een heldere uiteenzetting van de uitkomsten van de enquete (hulde Niels en bestuur!) komt het bestuur met de volgende conclusie:
 1. Er is weinig rek in het contributieverhaal
 2. We draaien gemiddeld 5 producties per 3 jaar
 3. Er is weinig kans op extra subsidieverstrekkingen

 

Het hieruit voortvloeiende voorstel van het bestuur luidt als volgt: “We stellen een maximum in van 40 leden, waarop de doorstroming van de jeugd een uitzondering is (theoretisch zou je dan door je plafond kunnen kaan, maar het verleden laat zien dat dit meevalt). Om toch het ‘open vereniging’ karakter te behouden gaat er niet gescreend worden op specifieke kwaliteiten en is het lidmaatschap niet lokaal gebonden”.

 

 • Na een zinvolle, soms verhitte maar toch ook zeer goeie vergadering met veel vragen en discussie(in hoeverre ben je een open vereniging als je een maximum aantal leden instelt? In hoeverre staat professionalisering op het spel als je geen specifieke kwaliteiten van nieuwe leden vereist? Moeten we gaan werken met wachtlijsten? Hoe moet het bestuursvoorstel in stemming worden gebracht?), onderbroken door een hoognodige rook- en drankpauze wordt het voorstel van het bestuur in aparte delen in stemming gebracht:

 

 1. Het maximum aantal van 40 leden wordt aangenomen door de vergadering
 2. Doorstroming van de jeugd is te allen tijde mogelijk wordt aangenomen
 3. Voor nieuwe leden geldt geen verdere beperking wat betreft kwaliteiten en woonplaats wordt ook aangenomen.

 

 • Nu het voorstel is aangenomen betekent dit concreet dat er 3 personen IOVIVAT hebben benaderd lid te worden van de club. Het gaat om: Michiel Noback, Marietta Rust en Jiska Sanders-van Soest uit Aduard.

 

 • Het aangenomen voorstel van het bestuur wordt opgenomen in een huishoudelijk besluit en de statuten zullen niet aangepast worden, omdat het anders hartstikke duur is. Het huishoudelijk besluit wordt gemaakt. Nogmaals: Hulde bestuur!

 

 1. Financien

Frank heeft gezorgd voor overzichtelijke facturen. Chapeau.

Frank benadrukt dat er alleen kan worden gedeclareerd als er bonnen worden ingeleverd.

Wil je inzicht in de kosten van een productie of in de financien van de vereniging, call Frank.

 

 1. Artistieke commissie

Ben vertelt:

 • 6 april tijdens de laatste workshop presentatie vindt er een uitgebreide presentatie van de plannen voor de komende tijd plaats. Weest allen welkom: 6 april vanaf 20.00u in Oostum.
 • De afstudeervoorstelling van Gerro wordt over de zomer heen getild. Hij is voornemens te starten in mei en wil spelen in november/decemeber.
 • In september starten de Paul Haenen producties met repeteren.
 • 2018 is het Ploeg-jaar. Iovivat wil hieraan mee doen met een mooie voorstelling die deels al klaar is. Start repetities voorjaar 2018, spelen september 2018.
 • Gerro en Ben zijn bezit met de voorbereidingen voor het stuk van Fritzi. De biografie over Fritzi verschijnt al in 2018 in plaats van 2019, dus haast is geboden. We lezen en associeren door.
 • Meer over dit alles tijdens de presentatie op 6 april.
 • Als laatste staat er in mijn aantekeningen: We doen niet mee aan het concours.

 

 1. Jeugd

Jose vertelt dat de jeugdproducties allemaal lopen. Jose regisseert de jongste jeugd, Anka regisseert de middelste groep en Grytha Visser de jongeren.

Anka en Jose zullen spelen in het 3e weekend van mei

Grytha speelt in het 2e weekend van mei.

Jose stuurt een overzicht van alle data en roept op om allemaal eens bij een repetitie langs te komen.

 1. Overige lopende zaken:

Marjan: de workshop grimeren II gaat van start. 5 leden hebben zich opgegeven.

Renate: 2 maart is de volgende presentatie van de workshops, de laatste presentatie is op donderdag 6 april.

 

 1. V.T.T.K.

Roger: Facultatief betalen voor workshops is vanzelfsprekend. De mensen die de workshop geven hoeven dit dan ook niet geheel vrijwillig meer te doen.

 

Marjan: ADO stopt ermee, Marjan heeft kleding en attributen voor Iovivat aangeschaft uit de ADO inventaris.

 

Marjan: Daarnaast heeft Hadewych ten Berghe vier zakken kleding aan Iovivat geschonken waarvoor dank.

 

Marjan: Hang geleende kleding uit de schuur netjes en goed terug!!!

 

 1. Rondvraag

Hier had uw notulist ongeveer geen schrijfhand meer over, dus hier zijn slechts zeer summiere aantekeningen van bewaard gebleven:

 

Maartje: Waar zijn de opblaaspoeven gebleven? Robbert bleek ze bij zich te hebben: hoera.

 

Renate: Na de workshops graag evalueren en de frequentie van nieuwe workshoprondes polsen onder de leden.

 

 1. Sluiting, bitterballen, drank en een hele gezellige nazit!
23 juni, 2017 11:56

Reacties zijn uitgeschakeld.