REGIE

aantrekken regisseur:
overleg met de persoon zelf over
mee willen doen
beschikbaarheid (data beperkingen)
accoord met persoonlijke vergoeding
accoord met budget voor materiaal (nvt bij regisseur)
speciale eisen/sitautie’s (bv regisseur die geen eigen vervoer heeft)

artistiek concept (voor draaiboek punt 9, zie bij begroting)
tbv het aanschrijven van de verschillende fondsen voor subsidie
schrijft de regisseur een artistiek concept
dit moet afgestemd zijn op de specifieke wensen en richtlijnen
van het fonds (de verschillende fondsen)

draaiboek punt 11
de productie leider is aanspreekpunt voor de regisseur op het gebied van zijn wensen mbt
decor, kostuum, grime, licht, geluid, en pr
de meeste wensen van de regisseur kunnen rechtsstreeks worden gedelegeerd
aan de verantwoordelijken voor decor, kostuum etc
soms zijn er echter ook dingen , bijvoorbeeld wanneer de regisseur bedenkt dat hij een
koor of orkest wil in het stuk, die de productieleider regelt.
ook op het gebied van decor of rekwisieten kan het zo zijn dat de productie daarvoor
verantwoordelijk is.
dit gebeurt echter altijd pas na overleg met, in dit geval de verantwoordelijken
voor decor/rekwisieten.

draaiboek punt 12
de productieleider is aanspreekpunt voor de verantwoordelijken voor
decor, kostuum, grime, licht, geluid, pr, (muziek, rekwisieten)
op het gebied van financien en organisatorische zaken.
zoals bij punt 11 reeds vermeldt kunnen bepaalde ‘artistieke’
zaken voor rekening van de producent worden genomen

draaiboek punt 14
een repetitieschema maken en verspreiden.
ook dit is weer afhankelijk van de grote van de productie.
bij een openlucht (en/) of locatie voorstelling is vaak een regieassistent
aanwezig die hier zorg voor draagt.
bij een kleine producti kan dit ook worden gedaan door de regisseur zelf
als productieleider moet worden overlegd met de regisseur wie dit voor zijn rekening neemt

draaiboek punt 27
in overleg met de regisseur en het bestuur de informatie
zoals entreeprijzen, aanvangstijden en reserveringsmogelijkheden
voor de flyer, programmaboekje en aankondiging vaststellen.
de verantwoordelijke persoon voor de pr zorgt, in overleg met de regisseur
voor de inhoudelijke tekst mbt het stuk.

draaiboek punt 28
de informatie voor op de flyer,doorgeven aan de pr verantwoordelijke
entreeprijzen, aanvangstijden, en reserveringsmogelijkheden
maar ook een lijst van personages met spelers en de namen van verantwoordelijkheden
voor regie, decor etc etc
en bedankjes aan mensen die iets (gratis) geleverd hebben
etc

tip: optijd aan alle disciplines vragen om die namen te verzamelen
vooral bedankjes

draaiboek punt 33
indien nodig zorgdragen voor vvv-bonnen en/of bloemen
voor regisseur, spelers en bv personen die hun huis ter beschikking
hebben gesteld als kleedruimte etc

draaiboek punt 34
alle verkregen declaraties indienen bij de penningmeester.
een totaalbudget-overzicht aan de penningmeester geven
dit laatst is bij een kleine of normale voorstelling meestal niet nodig.
aangezien de penningmeester dit dan makkelijk zelf kan doen
bij een locatie voorstelling is het echter prettig wanneer de penningmeester
exact kan zien wat de werkbegroting was en wat de daadwerkelijke
begroting/afrekening is geworden

tip: tijdig bonnen vragen bij prod team
tip kasboek bijhouden

draaiboek punt 35
in overleg met de penningmeester regelen van betalingen van
betrokkenen zoals licht, geluid , grime etc
ook voorschieten eten etc

draaiboek punt 36
indien nodig een eindevaluatie regelen
bij kleinere producties gebeurt dit lang niet altijd
maar bij een grote locatievoorstelling meestal wel
op zo’n avond moet er behalve een locatie ook soms beeld- en geluidsmateriaal
en hapjes en drankjes worden geregeld.

declaratieformulier
als bijlage bij het productiedraaiboek zit een declaratieformulier voorbeeld

stand-in als tijdens het repetitieproces
blijkt dat er (te) regelmatig spelers niet zijn
in overleg met regisseur standins regelen
zorg dat ze een tekstboekje hebben dat helemaal ‘bij’ is

shanters rob timmer 06 54 20 00 49
lichte koor ria timmer 0594 622020
eendracht klaas dijkstra 0594 62 14 52 klsdijkstra@hetnet.nl

NOG NAMEN VAN REGISSEURS
bv hiepie, met tel/email

22 januari, 2012 13:35

Reacties zijn uitgeschakeld.