Home

IOVIVAT speelt KLEIIOVIVAT is 125 jaar en springlevend! Voor dit jubileum pakken we uit met de spectaculaire buitenvoorstelling KLEI op zes avonden in september. Het publiek krijgt vanaf de ijsbaan van Garnwerd een kijkje in de gemeenschap van 125 jaar geleden toen klei in heel Groningen de hoofdrol speelde. Het decor is – hoe toepasselijk – de wierde met de oude huizen van rode stenen. IOVIVAT heeft de mooiste verhalen van toen uit de vette klei getrokken en brengt dit met een vette knipoog naar nu.


KLEI. Groningen is van klei. Zware, vette zeeklei. Huizen van klei. Wierden van klei. Kerken van klei. Vruchtbare klei, waar vee op graast. De Groninger leeft van de klei. De Groninger leeft in de klei. Al eeuwen lang. De klei bevat talloze verhalen. Verhalen die in de klei zijn weggezakt en door velen vergeten. Wij hebben de spade in de grond gezet en ze opgegraven.

125 jaar geleden werd rederijkerskamer IOVIVAT opgericht. En juist in die tijd gebeurde er van alles rondom klei. Wierden werden afgegraven. Steenfabrieken schoten als paddenstoelen uit de grond. Het landschap veranderde in korte tijd tot zo als wij het nu kennen. Die verandering bracht veel, maar pleegde ook een aanslag op het eeuwenoude cultuurhistorische landschap.

Op eenzelfde manier zal IOVIVAT blijmoedig met deze voorstelling een aanslag plegen op de historie zelf. In een Brechtiaans aandoende hervertelling lopen feit en fictie door elkaar. Een voorstelling waarin een gemeenschap wordt geconfronteerd met eigen hebzucht en interne spanningen die verandering teweegbrengt. En met gelukzoekers en gespuis die behalve mooie dingen als cultuur, tijdelijke voorspoed en muziek ook ellende brengen of tweespalt zaaien.

En de gemeenschap van nu maakt deze jubileumvoorstelling compleet. Van ijsbaanvereniging, boeren, inwoners en bedrijven van het dorp Garnwerd tot muziekgezelschap De Eendracht, Harry Niehof en natuurlijk onze eigen jeugdleden. 
Wil je vooraf lekker eten? Reserveer dan tijdig een tafeltje bij Hammingh, Garnwerd aan Zee of ’t Woaterburgje!

Bij Hammingh maakt zelfs een speciaal KLEI-menu!*
Kijk op www.garnwerdaanzee.nl, www.bijhammingh.nl of woaterborgje.nl
Koop voor 1 juni kaarten en ontvang vroegboek korting!

*Binnenkort meer informatie

KLEI wordt mede mogelijk gemaakt door: