REKWISIETEN

draaiboek punt 2
in overleg met regisseur (en bestuur) bepalen welke mensen wellicht geschikt zijn voor bepaalde functie’s

draaiboek punt 3
wanneer er mensen van buitenaf moeten worden aangetrokken voor deze functie, informeren bij
regisseur en/of bestuur wie dit eventueel zou kunnen gaan doen

wat betreft rekwisietenoverzicht:
als productieleider ben je niet bij elke repetitie
tijdens het repeteren ontdekt men al spelend welke rekwisieten nodig zijn
of opeens niet meer nodig zijn
zorg dat je op de hoogte blijft via de regisseur of stel een speler aan die dit bijhoudt.

draaiboek punt 11
de productie leider is aanspreekpunt voor de regisseur op het gebied van zijn wensen mbt
decor, kostuum, grime, licht, geluid, en pr
de meeste wensen van de regisseur kunnen rechtsstreeks worden gedelegeerd
aan de verantwoordelijken voor decor, kostuum etc
soms zijn er echter ook dingen , bijvoorbeeld wanneer de regisseur bedenkt dat hij een
koor of orkest wil in het stuk, die de productieleider regelt.
ook op het gebied van decor of rekwisieten kan het zo zijn dat de productie daarvoor
verantwoordelijk is.
dit gebeurt echter altijd pas na overleg met, in dit geval de verantwoordelijken
voor decor/rekwisieten.

draaiboek punt 12

de productieleider is aanspreekpunt voor de verantwoordelijken voor
decor, kostuum, grime, licht, geluid, pr, (muziek, rekwisieten)
op het gebied van financien en organisatorische zaken.
zoals bij punt 11 reeds vermeldt kunnen bepaalde ‘artistieke’
zaken voor rekening van de producent worden genomen

draaiboek punt 28
de informatie voor op de flyer,doorgeven aan de pr verantwoordelijke
entreeprijzen, aanvangstijden, en reserveringsmogelijkheden
maar ook een lijst van personages met spelers en de namen van verantwoordelijkheden
voor regie, decor etc etc
en bedankjes aan mensen die iets (gratis) geleverd hebben
etc

tip: optijd aan alle disciplines vragen om die namen te verzamelen
vooral bedankjes

draaiboek punt 34
alle verkregen declaraties indienen bij de penningmeester.
een totaalbudget-overzicht aan de penningmeester geven
dit laatst is bij een kleine of normale voorstelling meestal niet nodig.
aangezien de penningmeester dit dan makkelijk zelf kan doen
bij een locatie voorstelling is het echter prettig wanneer de penningmeester
exact kan zien wat de werkbegroting was en wat de daadwerkelijke
begroting/afrekening is geworden

tip: tijdig bonnen vragen bij prod team
tip kasboek bijhouden

draaiboek punt 35
in overleg met de penningmeester regelen van betalingen van
betrokkenen zoals licht, geluid , grime etc
ook voorschieten eten etc

draaiboek punt 36
indien nodig een eindevaluatie regelen
bij kleinere producties gebeurt dit lang niet altijd
maar bij een grote locatievoorstelling meestal wel
op zo’n avond moet er behalve een locatie ook soms beeld- en geluidsmateriaal
en hapjes en drankjes worden geregeld.

declaratieformulier
als bijlage bij het productiedraaiboek zit een declaratieformulier voorbeeld

13 januari, 2012 13:44

Reacties zijn uitgeschakeld.