BESLUITENLIJST/NOTULEN

Ledenvergadering I.O.V.I.V.A.T. op 18 februari 2014 in cafe Hammingh

1. Opening
Afwezig met kennisgeving: Carla, Joske, Regina, Roger, Marthe ,Magreeth, Gerro
Jose en Anka.

2. Ingekomen stukken
Geen

3. Mededelingen bestuur
Johan deelt mee dat de vader van Henk is overleden.

10.Maartje komt nog op het punt professionalisering van de vorige vergadering terug:
Stelling/uitgangspunt.
Wij zijn een amateurvereniging die graag verder wil professionaliseren. Dat betekent dat we verder moeten investeren in kwaliteit. Dit kost geld, want professionals moeten betaald worden. Professionals zijn (niet limitatief): regisseurs,mensen voor productie, licht, geluid,grime,kleding,decor,tekst,muziek,etc. De professionals kunnen uit de vereniging zelf komen maar ook zeker van buiten worden aangetrokken. De betaling geschied naar de financiele draagkracht van de vereniging.
Toevoegingen vanuit de discussie:
– Het artistieke team maakt een sluitende begroting en legt deze voor aan het
Bestuur.
Het bestuur gaat hiermee akkoord of niet akkoord. Wanneer het bestuur niet
niet akkoord kan gaan legt zij dit voor aan de vergadering zodat daar een besluit
genomen kan worden.
– Een goede communicatie tussen het artistieke team en het bestuur is van belang om het proces goed te laten verlopen.
– Er is behoefte aan meer transparantie over de plannen en de begroting naar de leden toe.
– Er is een commissie professionaliteit gevormd die de inhoudelijk verder praat over de professionalisering van de leden en de jeugd. In deze commissie zitten: Christine ,Hesther,Niels, Gerro en Maartje. Onderwerpen die genoemd werden om in deze commissie te bespreken zijn: professionalisering van de jeugd, meer mensen zouden op cursus moeten/kunnen gaan om te professionaliseren, welk deel moet het bestuur en het artistieke team delen met de vereniging.

Ben heeft een gesprek gehad met Jet Radema van recreatie centrum Garnwerd aan
– Zee. We gaan nog niet in zee met Garnwerd aan Zee omdat het concept nog niet duidelijk is . Er hangen lampen maar wat eronder gaat gebeuren is nog afwachten!

Maartje en Marleen hun periode van 3 jaar in het bestuur zit erop.
Zij worden unaniem herkozen.

4. Notulen van de jaarvergadering. Roger is later aanwezig maar hij was er helemaal niet. De notulen worden na deze opmerking van Johan goedgekeurd.
5. De contributie blijft 100 euro en wordt niet verhoogd naar 120 euro. Het is dan exclusief kaasfondue en kampeerweekend.
6. Maartje stelt voor een groepje samen te stellen wat betreft de donateurs/ vrienden van Iovivat. Er is wel een mailinglist. Christine,Hanna en Henk gaan in de Vriendenclub.
7. P.R. Johannes gaat een nieuwe website maken omdat die aan vernieuwing toe is en die wordt daarna overgedragen aan: Henk, Johan en Marleen, Zij gaan de P.R. en website beheren. Johannes wil de PR en website niet meer alleen doen maar sluit zich wel aan bij Henk,Johan en Marleen.
8. Jeugd, Christine en Gerro zijn druk bezig met onze jeugd. Er zijn totaal 22 spelers die een Jeugdbewerking van Peer Gynt op 18 en 19 april in Oostum gaan spelen. Christine vertelt dat de jeugd er zin in heeft maar of de deadline wordt gehaald zullen we op 18 en 19 april zien. Hanna doet de productie. Christine stel voor een beleidsplan voor de jeugd op te stellen. Wat willen we met de jeugd en wat willen we er in investeren. Wies zegt dat er een beleidsplan is waar ook de jeugd en is meegenomen. Het is misschoen goed om dit plan op te gaan poetsen. Christine heeft Burgemeester Michels een uitnodiging gestuurd. De wunderboom krijgt subsidie en waarom wij niet voor onze jeugd. In de oppoetsplan voor de jeugd gaan Maartje,Gerro,Hesther en Christine.
9. Artistieke commissie. Het is in 2015 5 jaar geleden dat wij onze grote voorstelling hebben gehad. De AC buigt zich hier verder over.
10. Professionalisering zie boven.
11. Kledingschuur. Het lekt en er is veel kleding nat geworden. Het dak van de schuur zal over een maand worden hersteld.Nynke,Christine,Hanna,Ben,Geesje en Tineke gaan puinruimen in de schuur.
12. Fotoboek heeft de aandacht de de fotocommissie,Magreeth,Wies en Tineke
13. W.v.t.t.k. Er wordt voorgesteld om ook de meespelende jeugd voor de kaasfondue uit te nodigen.
14. Niets meer voor de rondvraag sluit Maartje de vergadering.

8 juni, 2014 15:15

Reacties zijn uitgeschakeld.