Jaarverslag 7 november 2013 – 4 december 2014

 

 

IOVIVAT telde dit jaar 33 betalende leden, 2 ereleden te weten Tineke van Huis en Harm-Ydo Hilberdink, en 24 jeugdleden.

Het aantal donateurs bedraagt 30. De donateurs zijn dit jaar niet benaderd. Wel is er door een drietal donateurs een bijdrage gegeven. Er ligt een taak voor de Vriendenclub die in het leven is geroepen op de algemene ledenvergadering van 18 februari 2014.

 

Het bestuur van IOVIVAT bestond dit verenigingsjaar uit:

 

Maartje de Boer                    (sinds 2010)                                voorzitter

Marjan van den Hof             (sinds 2008)                               algemeen lid

Johan Patje                            (sinds 2011)                                 secretaris

Marleen Paulissen                (sinds 2010)                               penningmeester

Hanna Hovinga                     (sinds 2013)                               vicevoorzitter per 13-1-2014

 

Het bestuur heeft vier keer vergaderd, te weten op 18 november 2013, 13 januari, 19 mei en 5 november 2014.

 

Op 18 februari 2014 is een algemene ledenvergadering gehouden.

 

De kascommissie bestond het afgelopen jaar uit: Tineke en Wies.

De jeugdcommissie bestond uit Christine, Gerro, aangevuld met Marleen vanuit het bestuur.

De kaasfonduecommissie bestond uit Anka, Hanna, Christine en Marjan.

De prijzenkastcommissie is min of meer getransformeerd tot een verhuiscommissie, bestaande uit Tineke en Johan.

De commissie artistique bestond uit Ben, Gerro, Hesther, Johannes, Anka en Renate.

De commissie Rederijken: Regina en Johan.

 

Afronding “Tulpen op Maagzuur

Uit het verslag van Renate (zie bijlage 1 voor het volledige verslag):

Wie

Tulpen op Maagzuur was de afstudeervoorstelling van Hesther le Grand als regisseur. De afstudeervoorstelling vond plaats op 18 oktober 2013.

Spelers waren: Gerro Dijk, Johannes de Bruijne, Marthe Smit Duyzentkunst en Jose Timmer.

Marjan Hof deed de vormgeving (decor, kleding en grime)

Renate van den Broek deed de productie.

Tineke van Huis heeft in de periode voor de vakantie de horeca op zich genomen.

Meerdere Iovivatters hebben in die periode de lekkernij clafoutis (of een variant) gemaakt voor verkoop aan publiek.

Voor alle voorstellingen heeft Johannes de clafoutis gebakken.

Door het enthousiasme van de gehele groep en de spontane aanwas van huiskamers is het stuk in totaal 28 maal opgevoerd. In de periode 27 juni 2013 t/m 28 februari 2014.

Weer op tournee?

Deze voorstelling kan heel goed later, als José terug is, nogmaals op tournee. Het is intensief, met veel gesjouw en gesleep. Maar ook met veel plezier, verrassingen en samenhang binnen de groep. Voor telkens een geheel nieuw publiek in een nieuwe setting. Wie weet….

 

Voor het complete verslag wordt verwezen naar bijlage 1.

 

De Lange Nasleep Van Een Korte Mededeling

 

Niels Smit Duyzentkunst is op 1 december 2013 met DLNVEKM afgestudeerd als regisseur.

Vanaf september 2012 vonden de repetities plaats in het kerkje van Oostum.

De oorspronkelijk geplande uitvoeringen (mei en september 2013) zijn wegens drukke werkzaamheden uitgesteld en gespeeld in de laatste week van november 2013. Er is 4 keer gespeeld in het kerkje van Oostum. De publieke belangstelling was groot.

Spelers: Tineke van Huis, Roger Veldman, Henk van der Leest en Johan Patje.

Productie: Hanna Hovinga. Kostuums: Marjan van den Hof, Kunst: Lex Smit Duyzenkunst. Tekst: Magne van den Berg en PR: Johannes de Bruijne.

 

IOVIVATJES

 

Jeugd Iovivat 2013-2014

 

Op Goede Vrijdag 18 april en zaterdag 19 april 2014 hebben de Iovivatjes 4x hun voorstelling Maffe Sprookjes, Maffe Peer gespeeld en wel in het kerkje van Oostum.

Vanaf oktober 2013 werd er wekelijks gerepeteerd in Feerwerd.

Gerro regisseerde de jongste jeugd. (9 kinderen). Christine regisseerde de tweede groep (12 kinderen) In totaal dus 21 spelers.

Hanna Hovinga deed de productie, Annemiek Malfliet (moeder van Dajo) verzorgde de kleding, Johannes de Bruijne maakte weer een prachtige poster en Henk van der Leest zorgde voor de techniek. Ben Smit zorgde voor de opname en een DVD.

Gerro had een bestaand stuk herschreven, Maffe Sprookjes, waarin de sprookjesfiguren allerlei avonturen beleefden. De kinderen speelden fris en met veel plezier en het geheel zag er prachtig uit door de mooie (aan)kleding en belichting.

Christine had een jeugdbewerking van Peer Gynt gevonden en die bewerkt voor haar groep. Ook deze spelers waren prachtig om naar te kijken, al had dat heel wat stress gekost om ze zo ver te krijgen. Tekst niet geleerd enzo.

Tijdens het weekend mochten we gebruik maken van het huis van Hester en Niels, waar we heerlijk gegeten hebben. De maaltijden werden verzorgd door ouders.

Opnieuw geslaagde voorstellingen en enthousiaste kinderen en ouders!

 

De oudste jeugd spelers hebben dit jaar met de volwassenen meegespeeld in de voorstelling Peer Gynt.

  

Peer Gynt

 

Hoewel oorspronkelijk het plan was gelanceerd om in 2014 de Driestuiversopera van Bertolt Brecht te gaan spelen is uiteindelijk anders besloten.

De Driestuiversopera is muziektechnisch zodanig ingewikkeld dat besloten is hiervan geen voorstelling te spelen.

De keuze viel vervolgens op Ibsen’s Peer Gynt.

 

Afronding Peer Gynt, Wehe-den Hoorn, september 2014

 

Uit het verslag van Renate en Gerro (zie bijlage 2 voor het volledige verslag):

 

Wat en Wie

Iovivat speelde Hendrik’s Ibsen’s Peer Gynt, in een bewerking van Ben Smit. Een avondvullend stuk waar heel veel personages in voorkomen, dus heel Iovivat kon mee spelen. Een aantal rollen (Peer, Solveig, de Groene, de Trollenkoningin) zijn over 2 of 3 spelers verdeeld. Verder speelden alle spelers mee aan de grote groepsscenes (volk, trollen, gekken, dansers).

 

Nagenoeg heel Iovivat was betrokken bij Peer Gynt.

Spelers:

Anka Roggeveen, Renate van den Broek, Johannes de Bruijne, Gerro Dijk, Hesther le Grand, Wies Gorter, Geesje de Hoop, Hanna Hovinga, Tineke van Huis, Joske Kluvers, Henk van der Leest, Peter Kremer, Johan Patje, Uulco Slangenberg, Marthe Smit Duyzentkunst,, Christine Strijker, Nynke Veenstra

 

Jeugdspelers:

Josefien Dijkstra, Sanne Folgerts, Gert Meijer, Frank Schuiten.

 

Artistieke/Productie team:

Bewerking en regie:                                    Ben Smit

Composities:                                                Niels Smit Duyzentkunst

Decor:                                                            Maartje de Boer en Roger Veldman

Beeldprojecties/ posters:                          Johannes de Bruijne

Kostuums en grime:                                  Marjan van den Hof

Techniek:                                                     Jelle Bosmans en Myrthe de Ruijter

PR:                                                                Henk van der Leest

Productie:                                                   Renate van den Broek en Gerro Dijk

Horeca:                                                        Jose Timmer, Tineke van Huis

 

Waar

Van het begin af aan stond een industriële omgeving, liefst vervallen, op het wensenlijstje. De loodsen van Bobenco in Winsum voldeden aan deze wens. De brandweer gaf uiteindelijk geen toestemming wegens instortingsgevaar. Razendsnel vonden wij onderdak in De Marne Loodsen (DML). In mooie grote loodsen, en veel ruimte en voorzieningen. En vooral heel veel medewerking van eigenaar Edwin de Haan en medewerker Willem Dekkinga.

 

Wanneer

Het repetitieproces startte in januari op de donderdagavonden. Al snel werden de avonden ingedeeld wat scènes betreft. De jeugd ging immers om 9 uur naar huis. Vanaf juni speelden we al regelmatig in DML. In de zomervakantie zijn daar veel deelrepetities geweest. Na de zomer speelden we in het decor in DML. In september twee montageweekenden en daarna een serie voorstellingen. Tussen 19 en 28 september speelden we 6 reguliere voorstellingen en 1 scholierenvoorstelling.

 

Tot slot

Wat begon als een middelgrote voorstelling is uitgemond in een grote voorstelling. Een voorstelling die goed bezocht en gemiddeld ook goed beoordeeld is. Die grote inzet heeft gevraagd van het artistieke/productionele team en van de spelers. Maar waar we met grote tevredenheid op terug kunnen kijken.

 

Voor het complete verslag wordt verwezen naar bijlage 2.

 

Artistieke commissie

 

Kort verslag Artistieke Commissie november ’13 – december ‘14

 

In de periode november ’13 – december ’14 is de Artistieke Commissie een aantal keren bij elkaar geweest. De eerste ontmoetingen gingen vooral over de voorbereidingen van ‘De Driestuivers-opera’ van Bertolt Brecht, want die stond toen nog op de rol.

Toen bleek dat het onverstandig zou zijn om met dit stuk aan de gang te gaan omdat het muzikaal toch te ingewikkeld zou worden, zijn we als commissie als de wiede weerga op zoek gegaan naar een ander stuk waaraan de hele groep mee zou kunnen doen.

Dit is Peer Gynt van Ibsen geworden. Toen de repetities begonnen waren, zijn we als commissie niet meer bij elkaar geweest.

Pas na de voorstellingen in september hebben we de draad weer opgepakt.

 

Voor 2015 is het volgende idee ontstaan:

Een carrousel-voorstelling in Garnwerd. 3 of 4 korte voorstellingen op verschillende locaties. Het publiek wordt in 4 groepen verdeeld en loopt begeleid van de ene naar de andere plek. De voorstellingen duren ongeveer 30 minuten.

 

Prijzenkastverhuiscommissie

 

De commissie, bestaande uit Tineke en Johan, heeft nog geen vruchten afgeleverd.

Maartje wel. Zij heeft tijdens de bestuursvergadering van 5 november jl. twee medailles ingeleverd bij commissielid Johan. Te weten: een medaille voor de 2e prijs van het Eenakterconcours 1989 en de 1e prijs op het Kleintje Concours te Bedum in 1993.

 

De commissie heeft tot taak de nieuwe prijzenkast, die al vele maandenlang inhoudsloos probeert te prijken in de bovenzaal van café Hammingh, van alle gewonnen trofeeën te voorzien.

 

In geval van verdere nalatigheid loopt de commissie een grote kans op enig moment een stukje te moeten gaan doen!

  

Commissie rederijken

De commissie Rederijken (Regina en Johan) is dit jaar niet actief geweest om een “Avondje Rederijken” te organiseren.

In geval van verdere nalatigheid loopt ook deze commissie een grote kans een stukje te moeten gaan doen!

 

Kaasfondue

Slechts een mededeling van de kaascommissie: “het was jammer, maar in het nieuwe jaar een geheel nieuwe poging”.

De kaaskoppen hebben vooral te melden dat de derde zaterdag van januari de grote kaasfonduedag/avond/nacht is.

Het thema volgt, maar heeft vast iets te maken met koeien en de locatie ook.

 

Theater/kampeerweekend

Het jaarlijkse theater/kampeerweekend in september viel dit jaar samen met de repetities en voorstellingen van Peer Gynt. Als zodanig is er geen theater/kampeerweekend geweest, terwijl wij toch met zijn allen heerlijk hebben gerepeteerd en gespeeld.

 

Kleding

Citaat uit het jaarverslag van het vorig verenigingsjaar:

“De plaats van de opslag is niet alleen onderhevig aan vocht en stront onder de vloer. Inmiddels is ook het dak niet meer intact als gevolg van de hevige storm van enige tijd geleden.

Geesje en Hanna hebben zich verzameld in de “strontcommissie” en gaan de vocht en stankproblemen aanpakken”.

Nu: Er is nog steeds stront aan de kleding (pardon: knikker), want er zijn nu 2 ramen kapot. Verder is door de strontcommissie aangegeven dat middellijk of onmiddellijk de strontprut zal worden opgeruimd.

 

Fotoboek

Er bestaat onduidelijkheid over het fotoboek. Waar is het? De leden Magreeth, Wies en Tineke zijn hiervoor verantwoordelijk gesteld. Op het niet functioneren bestaat ook hier een grote kans een stukje te moeten gaan opvoeren.

 

 

Sauwerd, 4 december 2014

Johan Patje, secretaris.

 

 

 

 

 

Bijlage 1

 

Afronding Tulpen op maagzuur

 

Wie

Tulpen op maagzuur was de afstudeervoorstelling van Hesther le Grand, zij nam de regie op zich.

Spelers waren: Gerro Dijk, Johannes de Bruijne, Marthe Smit Duyzentkunst en José Timmer.

Marjan Hof deed de vormgeving (decor en kleding en grime)

Renate van den Broek deed de productie.

Tineke van Huis heeft in de periode voor de vakantie de horeca op zich genomen.

Meerdere Iovivatters hebben in die periode clafoutis (of een variant) gemaakt voor verkoop aan publiek.

Voor alle voorstellingen heeft Johannes de clafoutis gebakken.

 

Repetitieproces

Aangezien het een huiskamervoorstelling betrof hebben alle repetities ook in de huiskamers van de spelers en de regisseur plaats gevonden. Zodat ze voorbereid waren op steeds wisselende omstandigheden. Er zijn meerder repetitiedagen/weekenden geweest.

 

Waar

Tulpen op maagzuur was een huiskamervoorstelling die we gepland hadden voor 7 voorstellingen voor de zomer en 8 erna. Aangezien de begroting dan nog niet rond zou zijn, zouden we nog 3 maal extra moeten spelen. Dus 19 x in totaal.

Door het enthousiasme van de gehele groep en de spontane aanwas van huiskamers is het stuk in totaal 28 maal opgevoerd. In de periode 27 juni 2013 t/m 28 feb 2014.

Toen moesten we stoppen want de dag erna ging Jose naar Thailand.

Het betrof woonkamers in Garnwerd, en omgeving, namelijk Frytum en Schouwerzijl.

Groningen stad en omgeving, namelijk Lageland, Haren en Zuidhorn.

Maar we zijn ook in Friesland geweest, in Makkinga en Sneek. En uiteindelijk ook in Drenthe in Annen.

Op 18 oktober speelden we in Schouwerzijl, in het huis van Geesje, de afstudeervoorstelling. Geesje had veel vrienden en bekenden gevraagd taarten te bakken en andere heerlijkheden mee te nemen. Waardoor het, na het verlossende woord, een echt feest werd.

 

Voor wie

Door het spelen in huiskamers bereikten we nieuw publiek. Vrienden en bekenden van de huiseigenaren. Ook bereikten we nieuw publiek omdat we ver van Garnwerd speelden. Ongeveer 50 a 75 mensen hebben zich ingeschreven op onze mailinglijst en kunnen we hopelijk vast houden als nieuw publiek.

In totaal hebben 714 mensen het stuk gezien. Gemiddeld 25 per avond.

 

 

 

 

 

 

Financieel

 

De voorstelling kende geen vaste entreeprijs. We hebben gewerkt met het principe van betalen achteraf, naar tevredenheid. Mensen konden geld in een pot doen.

We hebben daarmee in totaal € 5.494,20 opgehaald. Hoewel de verschillen per locatie groot waren hebben we gemiddeld € 7,70 entree betaald hebben. We hadden begroot op € 7,50 dus het systeem werkt prima.

Daarnaast speelden wij , tegen een uitkoopprijs van € 200 en maaltijden, voor Te Gast in Garnwerd.

Ook speelden wij, tegen een uitkoopprijs van € 150 enmaaltijden, op een feest in Frytum.

Wij speelden een prachtige afsluitende voorstelling, met vaste entreeprijs van € 10 en maaltijden, afsluitend in cafe Hammingh.

 

Naast de inkomsten van € 5.494,20 stonden uitgaven van in totaal € 4.899,60.

 

Bij deze langlopende voorstelling kwamen een aantal uitgaven elke voorstelling terug, bv de tulpen en de clafoutis. Ook liepen de vervoerskosten sterk op.

Maar er waren ook nieuwe, onverwachte uitgaven. Zo ging het pak van Gerro door het telkens wegpoetsen van de kots (brinta) vlekken kapot. Ook sneuvelden bakschalen, lampen en uiteindelijk het koffiezetapparaat dat we van Aukje geleend hadden. Zij heeft een nieuw exemplaar, het oude (dat het nog wel doet) kan Iovivat gebruiken om in een keer 80 koppen koffie te zetten. (Elk nadeel heeft zijn voordeel!)

 

De horeca was ook in eigen hand en heeft een winst van € 798,22 opgeleverd.

 

Aangezien we geen bijdrage van Iovivat nodig hadden is de totale winst van deze voorstelling is hierdoor € 1.392,82 .

 

Weer op tournee?

Deze voorstelling kan heel goed later, als Jose terug is, nogmaals op tournee. Het is intensief, met veel gesjouw en gesleep. Maar ook met veel plezier, verrassingen en samenhang binnen de groep. Voor telkens een geheel nieuw publiek in een nieuwe setting. Wie weet?

 

Bijlage 2

 

Afronding Peer Gynt, Wehe-den-Hoorn september 2014

 

WAT

Iovivat speelde Hendrik’s Ibsen’s Peer Gynt, in een bewerking van Ben Smit. Een avondvullend stuk waar heel veel personages in voorkomen, dus heel Iovivat kon mee spelen. Een aantal rollen (Peer, Solveig, de Groene, de Trollenkoningin) zijn over 2 of 3 spelers verdeeld. Verder speelden alle spelers mee aan de grote groepsscenes (volk, trollen, gekken, dansers).

 

Naast flinke inkortingen is vooral de bewerking van het einde opvallend. Bij Ibsen komt Peer door het schillen van een ui tot de kern van zichzelf en moet hij eindelijk ‘er doorheen’ gaan om Solveig , zijn grote liefde, te bereiken. In onze versie kiest Peer uiteindelijk toch weer voor de verlokkingen van het leven, voor zichzelf, gaat er weer omheen en verliest uiteindelijk Solveig.

 

Een stuk waarbij we, met een Brechtiaanse inslag, uit konden pakken. Met de kleding, de extreme kapsels en grime. Met muziek die de ene keer ontregelend was en een vervreemdend effect had en de andere keer bijna als een zelfstandig personage deel uit maakte van de voorstelling, doordat het beschreef, commentaar gaf en qua ritme en sfeer synchroon liep met de tekst. Met een abstract decor gemaakt van aardappelkratten. Met projecties (deels van kunstenaars) op die kratten en op de vloer. En met spel dat afwisselend klein/intiem en ontroerend was. En dan weer groots, bizar en abstract.

 

WAAR

Van het begin af aan stond een industriële omgeving, liefst vervallen, op het wensenlijstje. De loodsen van Bobenco in Winsum voldeden aan deze wens. De brandweer gaf uiteindelijk geen toestemming wegens instortingsgevaar. Razendsnel vonden wij onderdak in De Marne Loodsen (DML). Geen vervallen loods, maar wel veel ruimte en voorzieningen. En vooral heel veel medewerking van eigenaar Edwin de Haan en medewerker Willem Dekkinga.

 

WANNEER

Het repetitieproces startte in het januari op de donderdagavonden. Al snel werden de avonden ingedeeld wat scènes betreft. De jeugd ging immers om 9 uur naar huis. Vanaf juni speelden we al regelmatig in DML. In de zomervakantie zijn daar veel deelrepetities geweest. Na de zomer speelden we in het decor in DML. In september twee montageweekenden en daarna een serie voorstellingen. Tussen 19 en 28 september speelden we 6 reguliere voorstellingen en 1 scholierenvoorstelling.

 

WIE

Nagenoeg heel Iovivat was betrokken bij Peer Gynt.

 

Spelers:

Anka Roggeveen, Renate van den Broek, Johannes de Bruijne, Gerro Dijk, Hesther le Grand, Wies Gorter, Geesje de Hoop, Hanna Hovinga, Tineke van Huis, Joske Kluvers, Henk van der Leest, Peter Kremer, Johan Patje, Uulco Slangenberg, Marthe Smit Duyzentkunst,, Christine Strijker, Nynke Veenstra

 

Jeugdspelers:

Josefien Dijkstra, Sanne Folgerts, Gert Meijer, Frank Schuiten.

 

Artistieke/Productie team:

Bewerking en regie:                         Ben Smit

Composities:                                                Niels Smit Duyzentkunst

Decor:                                                            Maartje de Boer en Roger Veldman

Beeldprojecties/ posters:                        Johannes de Bruijne

Kostuums en grime:                        Marjan van den Hof

Techniek:                                                Jelle Bosmans en Myrthe de Ruijter

PR:                                                            Henk van der Leest

Productie:                                                Renate van den Broek en Gerro Dijk

Horeca:                                                Jose Timmer, Tineke van Huis

 

Verder speelde in eerste instantie Carla van der Moolen mee als een Onbekende. Om gezondheidsredenen moest zij hier van af zien. Haar rol is overgenomen door Joske Kluvers. In de laatste fase heeft Carla allerlei hand- en spandiensten uitgevoerd bij de kleding.

 

Dennis van der Meer speelde in eerste instantie de jongste Peer-rol. Wegens persoonlijke omstandigheden kon hij deze rol niet volhouden, waarna Gerro zijn eigen middelste Peer-rol uitbreidde met de jongste Peer.

 

Bij de uitvoering werden de meeste niet-meespelende Iovivatters alsnog bij de voorstelling betrokken als horecamedewerker, kaartverkoper of parkeerwacht.

 

Er zijn meerdere mensen aangetrokken buiten Iovivat voor assistentie kostuums en uitvoering grime.

 

EXTRA’S

De muziek had een eigen functie binnen het stuk. Nieuw was dat spelers (Hesther en Marthe) een personage speelden, maar ook als zangeressen in beeld kwamen. Zangeressen die commentaar gaven op het stuk. Hoewel er was ingezet op meerdere muzikanten, bleek Niels met zijn draadloze gitaar uiteindelijk loodsvullend.

 

Bijzonder was dat er 20 verhalenvertellers van andere toneelgroepen/rederijkerskamers (op individuele basis) meededen. Zij onthaalden het publiek op Groningerverhalen , wat betreft thematiek verwant aan Peer.

 

Ook waren er vier kunstenaars betrokken, te weten Lex Smit Duyzentkunst, Maria Madelon van Velthoven, Herbert Koekoek en Erica Schepel. Zij leverden, geïnspireerd door een specifieke scene, een kunstwerk aan dat door Johannes , bewerkt en uitvergroot, geprojecteerd werd. In de foyerloods waren hun kunstwerken ook te zien. Naast het gebruik van deze kunstwerken heeft Johannes voor andere scènes eigen projecties gemaakt.

 

Om beweging en snelle verandering van sfeer in de voorstelling te krijgen wilde Ben een soort ‘Peer Gynt on Wheels”. Opvallend was het groot aantal bizarre voertuigen/rollend materie dat daarvoor opgetrommeld is.

 

PUBLIEK

Het was spannend of we ons eigen publiek ‘helemaal’ naar Wehe-den-Hoorn zouden kunnen krijgen. Het ligt toch wat verder weg. Dat is prima gelukt. Mede dank zij veel aandacht in de media (diverse kranten gaven vooraankondigen/recensies, er was aandacht op rtv noord) ,,een groot spandoek langs de weg en een gerichte facebook campagne hebben we 950 bezoekers getrokken, waarvan 840 betalende.

Daarover heen ook nog 150 scholieren in de speciale voorstelling.

 

FINANCIEEL

De begroting is meerdere keren naar beneden bijgesteld omdat er veel minder subsidie (€ 15.000) binnenkwam dan gevraagd was (€ 23.700). Gelukkig waren er ook financiële meevallers. Door de nieuwe locatie vervielen dure posten zoals tribune huur en beveiliging. En de geweldige opbrengst van de recettes (dik boven de begroting). Mede door de sponsoring van de horeca en de goede omzetten hebben we uiteindelijk onze eigen bijdrage van € 4.000 terugverdiend. En houdt Iovivat er daarnaast nog een kleine € 300 aan over.

TOT SLOT

Wat begon als een middelgrote voorstelling is uitgemond in een grote voorstelling. Een voorstelling die goed bezocht en gemiddeld ook goed beoordeeld is. Die grote inzet heeft gevraagd van het artistieke/productionele team en van de spelers. Maar waar we met grote tevredenheid op terug kunnen kijken.

4 december, 2014 18:31

Reacties zijn uitgeschakeld.