Notulen ledenvergadering rederijkerskamer IOVIVAT

 

Donderdag 22 juni 2017, Café Hammingh

 

 1. Niels opent de vergadering

 

 1.  Agenda wordt ongewijzigd vastgesteld

 

 1.  Mededelingen bestuur:
 2. Heuglijke mededeling, dus dat mag Johan doen: Samen met de Eendracht en het Vrouwenkoor Ezinge hebben we in 2016 gecollecteerd voor het Anjerfonds. Daarmee is – zoals al eerder is gemeld – €100,- opgehaald. Maar omdat Iovivat maar liefst 2 x is uitgeloot voor een extra bijdrage hebben we daarnaast nog €333,- extra ontvangen!!!
 3. Voor de jeugdvoorstellingen geldt een gratis toegang voor alle Iovivatleden. Je moet je daarvoor echter wel via de website aanmelden voor een plekje, dus gewoon reserveren. Anders komt het niet uit met de stoelen.
 4. Het bestuur werkt hard aan een nieuw huishoudelijk reglement en aan een nieuwe begrotingssystematiek. Een van de onderdelen die ze nu uitwerken is de gages voor de ‘professionele begeleiding’. Eerder is afgesproken dat 60% van de kaartverkoop voor de gages is. Nu werkt het bestuur aan het idee om daarnaast 50% van de eventuele winst daaraan toe te voegen.

 

 1.  Ingekomen stukken:
 2. Enquête Kunstraad (is ingevuld door Marleen). Geen conclusies of iets dergelijks meer over gehoord.
 3. Het 40ste lid van de vereniging is ‘binnen’!

 

 1.  Begroeting nieuwe leden:
 2. Michiel Nobak uit Oudeschip stelt zich voor: hij heeft 16 jaar toneelervaring, speelde o.a. in Trojaanse Vrouwen dat Gerro regisseerde vanuit de regieopleiding (zomer 2016 met ook Anka, Johannes en Hesther op Oostum). Michiel is docent bioinformatica (en als je wilt weten wat dat is, mag je dat zelf vragen :-))
 3. Na de pauze begroeten we ook Marietta Rust als nieuw lid!!

 

 1.  Notulen algemene ledenvergadering 17 februari 2017

Hanna wordt genoemd als notulist. Ze roept de huidige notulist op dat te wijzigen voor de volgend keer. Bij deze!! Verder kleine opmerkingen.

 

 1.  Artistieke commissie
 2. Gerro heeft een afstudeerstuk voor zijn regieopleiding: “Ik wil aan de slag met de bewerking van Oresteia ‘Aars’ (door Peter Verhelst). Ik ga het zelf ook weer bewerken. Het is een prachtige tekst, maar ik wil iets meer liefde toevoegen aan het geweld van moord, doodslag, incest en ander naars. Het stuk heeft nu 5 spelers en daar wil ik nog 2 spelers bij creëren. Ik wil in september starten met repeteren, maar nog voor de zomer lezen.” De mensen die Gerro uitnodigt mee te spelen, ontvangen een persoonlijke uitnodiging. Gerro wil in januari spelen.
 3. Ploegjaar 2018: De organisatie heeft criteria voor opgesteld om aan de hand daarvan opnieuw keuzes te kunnen maken uit de eerder ingediende verzoeken. Het voorstel van Iovivat lijkt lijkt daar naadloos op aan te sluiten. In de sfeer van de Ploeg is het het mooist om te spelen in september of oktober 2018, maar de organisatie heeft laten vallen dat juni de voorkeur heeft. Dat kan ook.
 4. PaulHaenen: afhankelijk van de keuze van Gerro, gaat een gezelschap van 8 spelers aan de slag met deel 1 van Paul Haenen onder regie van Ben.
 5. Op 20 augustus worden de kanonnen in ere hersteld en is er een concert in de kom op Aduarderzijl. Rika heeft Ben gevraagd of ze kan rekenen op Iovivats medewerking. Ben heeft al ‘ja’ gezegd. Omdat De Eendracht ook mee doet wil de rest van Iovivat ook wel meedoen 🙂

LEZEN van Aars + het stuk van Paul Haenen (deel 1) is donderdag 13 juli 2017!

 

 1.  Jeugdcommissie
 2. Evaluatie door Jose, Anka, Grytha, Marleen en Maartje is geweest. Omdat we volgend jaar weer met drie groepen kunnen werken (is de verwachting) en we daarmee na de herfstvakantie los moeten kunnen, hebben Maartje en Marleen de teksten i.d.r.v. subsidiënten aangescherpt.
 3. Duidelijk is in ieder geval dat de jeugd weer regisseurs, producenten, decormakers en grimeurs nodig heeft in 2018, dus WIE BIEDT!!?
 4. Drie voorstellingen/ de vele en ook overlappende speeldata een grote wissel trekt op de ondersteuning door de vereniging. Gerro had daarvoor eerder al eens voorgesteld een carrousel te organiseren… misschien een idee voor dit jaar. Ook zou de jeugd wellicht een rol kunnen spelen in de Ploegvoorstelling in plaats van een aparte voorstelling te geven.
 5. De jeugd evalueert eind juni nog (regisseurs met de jeugd zelf).

 

 

 1.  Financiën (door Frank)
 2. We hebben dit jaar minder ‘ bijgelegd’ dan begroot. Er is dan ook €2000,- binnengekomen aan kaartverkoop. In de Begrotingssystematiek die nu in de maak is, willen we een algemeen geldende afspraak opstellen over algemene kosten en de inkomsten (zie o.a. voorstel gages zie punt 3C). Frank stelt namens het bestuur voor daarbij een algemene reserve aan te houden van €7.000,-. Doel daarvan is het kunnen opvangen van voorstellingen die we moeten annuleren.
 3. Er zijn geen debiteuren meer! Angst regeert 🙂
 4. De contacten over een structurele subsidie met de nieuwe gemeente Westerkwartier zijn door het bestuur in gang gezet.

 

PAUZE

 

Margreet roept vanuit de ‘coulissen’ dat we mogen beginnen zonder haar, dus vertelt t bestuur (Hanna en Frank) wat is bedacht voor de ‘Vrienden van Iovivat’.

 

 1. Vrienden van Iovivat

Voorstel is om het donateurschap te vernieuwen met drie mogelijkheden:

Bronzen vriend voor €5, Zilveren vriend voor €20 en Gouden vriend voor €50,-. Komt later een uitgebreider voorstel voor.

 

 1.    Kampeerweekend september

Ondanks het verplaatsen van de sweet sixteen van Manon en het warm welkom van Geesje, slaan we het kampeerweekend in 2017 een keertje over. Op 8 september is het feest van Ben en Hanna (hiep hiep) en er is nu weinig animo voor de organisatie.

 1.   W.v.t.t.k. + 13. Rondvraag
 2. Hanna mist Johannes vandaag! Ze heeft namelijk een cadeautje voor hem gekocht namens het bestuur. Johannes stopt met zijn activiteiten voor Facebook. Frank en Nynke nemen dat over. Johannes bedankt!
 3. Elouise Daumerie is op zaterdag 17 juni bevallen van dochter Norah.
 4. De bovenbouwmusical van de Kromme Akkers is op woensdagavond 5 juli
 5. Op vrijdagavond 7 juli is er ‘dorpsmaaltijd’ en talentenjacht in de feesttent van Garnwerd Grandioos met muzikale bijdrage van Jose en Omar (2Tone). Iedereen mag zelf eten meenemen om te delen met anderen. Opgave gaat via de website van Garnwerd Grandioos.
 6. Margreet, Wies en Tineke hebben ontzettend veel foto’s ingeplakt (applaus). Ze gaan zoeken naar een goed moment om die te ‘vertonen’!
 7. Er was weinig deelname aan de Wilde Avonden. Christine heeft zich rotgehaast voor een klein handje vol mensen, niet erg, maar de volgende keer is het toch handig om te werken met opgave. Dit was iets te vrijblijvend.
 8. Marjan gaat weer een opruimdag plannen voor de schuu Er zijn veel motten 🙁
 9. Johan roept de mensen bijeen van de PR-commissie om te praten over de taken en wie waarvoor aangesproken kan worden.
 10. Anneke Herder is ernstig ziek. Hanna is op bezoek geweest bij Geert Jan en Anneke en het bestuur stuurt een kaartje namens ons allemaal.

 

 1.    Datum volgende ledenvergadering

De volgende vergadering is niet op een donderdag.

 

 1.    Sluiting
3 juli, 2017 12:27

Reacties zijn uitgeschakeld.