Op 9 maart 1899 besloten 19 dames en heren ten huize van mejuffrouw weduwe Wiersema tot oprichting van een rederijkerskamer genaamd IOVIVAT (In Onze Vereniging Is Veel AanTrekkelijks).
In de eerste decennia waren het enkel de zonen en dochters van notabelen en de gegoede boerenstand die lid mochten worden, met het doel om te reciteren in het algemeen beschaafd Nederlands.

IOVIVAT aan het begin van de 20e eeuw

Inmiddels zijn we 125 jaar verder en is er veel veranderd. Vanaf het einde van de jaren ‘80 ontwikkelde IOVIVAT zich van een rederijkerskamer, tot een theatervereniging die buiten de bepaalde paden van het rederijken ging treden. Er werden modernere stukken gespeeld en er werd volop geëxperimenteerd met theatervormen. Dit gaat door tot nu.

Anno 2024 heeft Iovivat 42 leden, jaarlijks 1 of 2 jeugdgroepen en worden er allerlei stukken gespeeld: van Brecht tot Shakespeare en van Ayckborn tot de oude Grieken. Ook wordt er veelvuldig gespeeld op bijzondere locaties, zo ook nu tijdens dit 125 jarig jubileum


In het spotlicht

Op onze Instagram en Facebook pagina worden regelmatig leden van IOVIVAT in het spotlicht gezet. Hieronder een overzicht van wie er tot nu toe zijn verschenen.