KLEI. Groningen is van klei. Zware, vette zeeklei. Huizen van klei. Wierden van klei. Kerken van klei. Vruchtbare klei, waar vee op graast. De Groninger leeft van de klei. De Groninger leeft in de klei. Al eeuwen lang. De klei bevat talloze verhalen. Verhalen die in de klei zijn weggezakt en door velen vergeten. Wij hebben de spade in de grond gezet en ze opgegraven.

125 jaar IOVIVAT

125 jaar geleden werd rederijkerskamer IOVIVAT opgericht. En juist in die tijd gebeurde er van alles rondom klei. Wierden werden afgegraven. Steenfabrieken schoten als paddenstoelen uit de grond. Het landschap veranderde in korte tijd tot zo als wij het nu kennen. Die verandering bracht veel, maar pleegde ook een aanslag op het eeuwenoude cultuurhistorische landschap.

Feit of fictie

Op eenzelfde manier zal IOVIVAT blijmoedig met deze voorstelling een aanslag plegen op de historie zelf. In een Brechtiaans aandoende hervertelling lopen feit en fictie door elkaar. Een voorstelling waarin een gemeenschap wordt geconfronteerd met eigen hebzucht en interne spanningen die verandering teweegbrengt. En met gelukzoekers en gespuis die behalve mooie dingen als cultuur, tijdelijke voorspoed en muziek ook ellende brengen of tweespalt zaaien.

Samen

En de gemeenschap van nu maakt deze jubileumvoorstelling compleet. Van ijsbaanvereniging, boeren, inwoners en bedrijven van het dorp Garnwerd tot muziekgezelschap De Eendracht, Harry Niehof en natuurlijk onze eigen jeugdleden.